UŽIJ SI ČLÁNKY!

PřihlásitNový účet

Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část třetí: Víceúčelová hala na Velkomoravské ulici

Dlouhé roky plánovaná přestavba zimního stadionu na multifunkční halu je stále v nedohlednu a fanoušci olomouckého hokeje tento projekt už začali považovat za utopii. Stát zatím nevypsal žádný program na financování podobných akcí a stav městské kasy je tak špatný, že odtud peníze použít nelze.
Na podzim roku 2020 se však objevuje zpráva, že soukromý investor nabídl městu, že postaví multifunkční komplex na zelené louce na svoje náklady. Zastupitelé tedy začali přemýšlet o tom, zda se jim podaří sehnat půldruhé miliardy korun na plánovanou přestavbu nebo budou spolupracovat na nabídnutém projektu. Soukromý investor (developerská skupina Redstone) městu nabídl, že v rámci výstavby nové olomoucké čtvrti v lokalitě Velkomoravská postaví na svoje náklady i víceúčelovou arénu pro hokej a další sporty, také pro kulturní a společenské akce. Její součástí mají být dvě haly, hotel, kanceláře a obchodní i restaurační část. Předběžná kapacita haly by byla 7 500 diváků při sportovních akcích a až deset tisíc při kulturních.   Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate) Skupina Redstone je ochotna se finančně podílet i na přeložkách silniční sítě, kterou by výstavba vyvolala. Developer v té době představil svou vizi radě města s tím, aby se rozhodla, zda chce na ní participovat. Pokud bude radnice s předběžnou spoluprací souhlasit, Redstone připraví podklady pro plán celého území, projektový záměr, podrobný rozpočet a model financování. Podle prvních odhadů by cena stavby činila asi 1,2 miliardy korun. Společnost po radnici nechce přímou finanční účast, ale spolupráci při výstavbě a podíl na provozních nákladech, až bude hala v provozu. S nabídkou spolupráce by Redstone oslovil také Olomoucký kraj. Koncem listopadu 2020 představil developer Richard Morávek vedení radnice návrhy nové stavby. Vedle haly a druhé ledové plochy vizualizace také počítají se stovkami parkovacích míst a jiných služeb. Součástí by také bylo malé náměstí, které by lávkou navazovalo na širší centrum města.   Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate) Richard Morávek představil svůj projekt v době, kdy se vedení radnice snaží stále získat dotace na rekonstrukci zimního stadionu. Primátor vizualizaci pochválil, nicméně jedním dechem dodal, že kvůli „hezkým obrázkům“ nezastaví rozjetý projekt rekonstrukce Plecharény. Prý by to bylo nezodpovědné vůči olomouckému hokeji. Podnikatel Morávek nyní čeká na vyjádření města – stavbu by chtěl zahájit v roce 2023. Vedení radnice slíbilo, že se bude představeným projektem zabývat, nicméně ještě ani v srpnu 2021 společnost Redstone stále žádné oficiální vyjádření ze strany města nemá. Bez ohledu na chybějící vyjádření olomouckých zastupitelů se v březnu 2022 do bývalého vojenského areálu pustily bourací stroje. Do konce roku třicet pět zchátralých objektů zmizí a do patnácti let nahradí areál nová městská část. Její součástí by také měla být již zmíněná víceúčelová hala. Společnost Redstone se zavazuje, že celou halu vyprojektuje, postaví a bude provozovat. V té době již olomoucký primátor opouští myšlenku stavby „Ledové kostky“, zdůvodňuje to ekonomickou situací, covidem a zdražením stavebního materiálu. V květnu 2022 potom sděluje, že se nejdříve musí postavit druhá ledová plocha, než se případně postaví hala na Velkomoravské. Hokej by se hrál v Plecharéně, která by se dva až tři roky udržovala při životě. Druhou ledovou plochu by stavěl HC Olomouc spolu se společností Redstone na základě práva stavby. Tento plán by počítal i s pozdější změnou vlastnických vztahů. Druhá ledová plocha vedle zimního stadionu by mohla smluvním vztahem přejít do majetku města. Společnost Redstone projevila zájem, že by v rámci směny za malou halu získala budovu zimního stadionu. Ta bude brownfieldem zatíženým čpavkem s nutností ekologické likvidace. V září 2022 mluvčí společnosti Redstone upřesňuje některé parametry víceúčelové haly: hokejová utkání by mohlo sledovat až 7 500 diváků, koncerty a kulturní akce přes 9 000 lidí. Součástí projektu je i tréninková hala pro hokej, hřiště pro míčové sporty s kapacitou 700 návštěvníků. Je tam také plánováno další zázemí pro trénink a fungování sportovních klubů. Výstavba haly bude stát zhruba 1,8 miliardy korun a počáteční roční příspěvek veřejného sektoru na provoz má činit necelých 37 milionů korun, přičemž na město Olomouc připadá 30 milionů. Protože zařízení takového typu jsou v principu ztrátová, bez příspěvku města na provoz společnost projekt realizovat nebude. Výhodou spolupráce města se společností Redstone může být fakt, že podobnou částku by radnice stejně dávala na provoz Zimního stadionu a případné splácení stavby malé haly. Zastupitelé města se nabídkou společnosti zabývali na svém posledním zasedání před říjnovými komunálními volbami a po dlouhé diskuzi odsouhlasili přípravu podkladů pro další posouzení projektu. Konečné rozhodnutí tak bude už na novém zastupitelstvu. V lednu 2023 se objevuje informace, že si olomoucká radnice objednala prověření variant, jak nejlépe řešit problematiku Zimního stadionu. Analýza bude porovnávat tři možnosti: postupnou rekonstrukci Plecharény a stavbu malé haly v jejím sousedství (z peněz města), víceúčelovou halu na Velkomoravské a nově také stavbu haly se dvěma ledovými plochami na „zelené louce“ (opět z městských peněz). Uvedená analýza posuzovala jako jednu ze tří variant výraznou opravu Zimního stadionu; po zhodnocení stavebně-technického stavu bylo zjištěno, že by se jednalo o velmi nákladnou variantu překračující jeden a půl miliardy korun – město by si na to muselo půjčit. Vlastní propočty si udělala i společnost Redstone a říká, že realizace haly v lokalitě Velkomoravská za navržených podmínek představuje pro Olomouc v horizontu třiceti let významnou úsporu. Město by ušetřilo minimálně jednu miliardu oproti postupu, kdy by s využitím úvěru opravilo Zimní stadion a u něj postavilo malou halu. Je květen 2023 a média informují, že se Rada města po seznámení s výsledky analýzy přiklání k vybudování víceúčelové haly na Velkomoravské ulici. Právě tato varianta se totiž jeví jako nejvýhodnější. Hala společnosti Redstone byla Radou města odhlasována těsnou většinou. Nyní přijde na řadu hlasování zastupitelů a to 5. června 2023. Již teď je ale jasné, že některé politické kluby tuto variantu nepodpoří. Získá projekt haly na Velkomoravské ulici dostatek hlasů? Konečné rozhodnutí padne v prvním červnovém týdnu.   Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate)
Aktualita
2. června 2023 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část druhá: Ledová kostka, Haná aréna

Zatímco Plecharéna tiše chátrala, objevují se již v roce 2005 náznaky, že by mohlo dojít ke změně. Existuje „Studie cílového stavu zimního stadionu v Olomouci“ (Stavoprojekt Olomouc, 07/2005), dokument „Multifunkční hala Olomouc – studie proveditelnosti (Stavoprojekt Olomouc, 04/2006) a také zpráva „Multifunkční hala Olomouc“ od firmy Ecological Consulting, a.s. (03/2007, posouzení projektu si objednal Stavoprojekt Olomouc).
V srpnu 2006 vydává ČTK zprávu „Olomouc chce přebudovat Zimní stadion na multifunkční halu“. Její text sděluje, co vše chce radnice vybudovat (lóže, salonky, prostory pro novináře, parkoviště, v malé hale tréninkovou plochu atd.), ale současně informuje, že zahájení investice brání nedořešené majetkoprávní vztahy u malé haly a také že radnice na uskutečnění projektu nemá peníze. Bude se snažit získat na akci dotace, případně finanční spoluúčast soukromého sektoru. V ideálním případě by měl být provoz malé haly zahájen v září 2009, velké haly a celého areálu potom v březnu 2011. V březnu 2009 se objevuje informace, že se radnice rozhodla snížit původně plánované náklady až o jednu miliardu, nicméně koncept multifunkční arény chce zachovat. Cena projektu by měla činit maximálně půl miliardy korun. V té době ale stále ještě není dořešena situace s vlastníky okolních pozemků a není tedy jasné, jestli projekt bude moci využít jen půdorys stávajícího zimního stadionu nebo i přilehlé okolí. Přestavbu stadionu na multifunkční arénu chce financovat město, ale s penězi z evropských fondů nepočítá. K mediálnímu průvanu došlo v březnu 2012, kdy olomoucká radnice ohlásila nové velkolepé plány na vybudování multifunkční haly. Byly představeny i vizualizace, díky kterým se nové hale začalo říkat Ledová kostka.   „Ledová kostka“ (vizualizace A2 Architekti s.r.o.) Dle uvažovaného projektu čekaly zimní stadion i jeho okolí velké změny (v plánu byla např. i stavba parkovacího domu). Představa olomoucké radnice byla taková, že město by na své náklady řešilo celou širší lokalitu (včetně dopravní infrastruktury a inženýrských sítí) a soukromý partner by se věnoval přestavbě haly. Ve stejné době ale jiný zástupce radnice připustil, že k dohodě se soukromým partnerem vůbec nemusí dojít. Nicméně média byla ujištěna, že rekonstrukce určitě bude – postaveno nebo alespoň rozestavěno mělo být do konce roku 2014. Později vyšlo najevo, že ve věci zamýšlené stavby nikdy nedošlo mezi politickými kluby na radnici ke shodě a celá věc opět na čas usnula. V dubnu 2013 projekt znovu „ožívá“ a zastupitelé města zvažují, co by bylo nejlepší. Rekonstrukce zimního stadionu nebo stavba na „zelené louce“ v lokalitě Pražská-východ? Navíc se objevuje i třetí možnost: v dubnu 2012 nabídla městu společnost Čolot své pozemky v areálu bývalých Moravských autoopraven (pozemky naproti místu, kde by mohla stát hala společnosti Redstone). Společnost nabídla urbanistickou studii s tím, že místo je na stavbu haly vhodné.   Haná aréna (Vizualizace: Projekční tým multifunkční Haná arény Olomouc) Jednatel společnosti Petr Látal návrh projektu poslal na magistrát, krajský úřad, politické strany a hokejový klub. Zastupitelé města měli o možných variantách (stavba či rekonstrukce) jednat v polovině prázdnin roku 2013. Na konci července se ovšem k žádnému posunu nedošlo - ze strany radnice přišlo jen „objevné“ sdělení, že je třeba vyřešit především ekonomickou otázku. V polovině prosince 2013 je stále ve věci Haná arény ticho po pěšině, radnice se k nabídce pozemků nevyjádřila. Objevila se jen informace, že ani na stavbu Haná arény město nemá peníze. Hlasování o proměně zimního stadionu bylo přesunuto z prosince 2013 na leden 2014; opět se přetřásá otázka financí. Město má obrovský dluh, peníze na stadion nejsou, a tudíž ani není vůle schválit rozsáhlou modernizaci zimního stadionu. Objevují se názory, že rekonstrukce nemusí být schválena a že může být toto břemeno přenecháno příštímu zastupitelstvu. O rok později to vypadá, že proměna zimního stadionu v Ledovou kostku již definitivně padla a město přichází s velmi skromnou vizí: investovat postupně maximálně 150 milionů do nezbytných oprav zimního stadionu – především střechy a zateplení obvodového pláště. V únoru 2018 dochází k zásadnímu posunu: město v tom roce konečně koupí za 86 milionů korun pozemky v okolí stadionu. Současně s touto informací se také objevuje zpráva, že vedení města rozhodnutí o generální opravě stadionu přenechá novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Těsně před volbami hnutí ANO přichází s bombastickou informací, že se podařilo zajistit pro stavbu haly vládní podporu – tehdejší premiér slíbil uvolnit na projekt 800 milionů korun. V lednu 2019 nový primátor pouští do médií informace o oživeném projektu z roku 2012 („Ledové kostce“) a přichází se sdělením, že stav zimního stadionu dospěl do kritické fáze a je třeba zamezit dalšímu chátrání. Hovoří o různých aspektech stavby, vypočítává možnosti využití malé i velké haly. Nová olomoucká hala prý už figuruje v seznamu projektů zařazených do Národního investičního plánu. Podmínkou uskutečnění stavby je vícezdrojové financování - tedy účast státu, kraje a města. Pokud vše půjde dobře, stavební povolení by prý nová hala mohla získat v řádu měsíců. Rok se sešel s rokem, ale ve věci multifunkční haly nedošlo k žádnému posunu. Předně již krátce po volbách se ukázalo, že částka 800 milionů je pouze virtuální. Protože se nejedná o vládní projekt, nemůže vláda peníze na olomoucký projekt uvolnit a město bude muset žádat o dotace. Podle primátora o ně bude město žádat u nedávno založené Národní sportovní agentury. Ze strany agentury bylo potvrzeno, že olomoucká hala je součástí Národního investičního plánu a že zástupci města Olomouce s agenturou již několikrát jednali. Směrem k Národnímu investičnímu plánu se ale ozývají i kritické hlasy, které označují zmíněný plán spíše jako seznam přání, a ne koncepční dokument. Olomouc ale není jediné město, které touží po nové hale, takže v nejbližších letech půjde zřejmě o to, čí projekt bude nejlépe připraven. Kvůli nejasnému financování projektu multifunkční haly se v té době hovoří o tom, že hnutí ANO tlačí alespoň na stavbu nové malé haly.   Původní malá hala (foto: Tomáš Frait, MF Dnes) Primátor však ujišťuje, že město připravuje projektovou dokumentaci i na halu velkou. Někteří olomoučtí zastupitelé jsou však skeptičtí a přiklánějí se k opravám stávajícího zimního stadionu, případně ke stavbě malé haly. To by bylo reálné a odpovídalo by to možnostem města. V případě malé haly jsou v té době v jednání dva až tři soukromí investoři, kteří by se na projektu podíleli. Podle předpokládaného harmonogramu by malá hala mohla stát v roce 2022. Zástupci města zdůrazňují, že bez malé haly stejně práce na multifunkční hale začít nemohou. Ze strany opozice ale zní kritická slova, že stavba velké haly naráží na finanční neproveditelnost a celý projekt je nepřiměřeně nákladný.   Pokračování: Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část třetí: Víceúčelová hala na Velkomoravské ulici
Aktualita
31. května 2023 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část první: Plecharéna

V neděli 25. ledna 1948 byl v Olomouci slavnostně uveden do provozu Zimní stadion. Prvního vylepšení se dočkal už dva roky po otevření – v roce 1950 byly zhotoveny dřevěné tribuny na sezení, pod nimi zázemí, toalety a bufet. Tyto úpravy ale byly na dlouhou poslední. O nutnosti zastřešení stadionu se opakovaně hovořilo, dokonce došlo i na sliby. Podle jednoho se mělo se stavbou střechy začít v roce 1958. Nakonec na uživatele Zimního stadionu pršelo a sněžilo ještě téměř 20 let.
Zimní stadion v roce 1950 (Foto: autor neznámý) V roce 1967 bylo kluziště konečně zastřešeno a v té době vznikla i druhá ledová plocha, která se později také dočkala střechy. V průběhu dalších roků začalo být jasné, že chátrající dřevěné tribuny už dlouho nevydrží. Uplynulo však ještě 10 let, než se stadion dočkal modernizace, která byla dokončena v roce 1980 a přinesla nové tribuny, zázemí pro diváky i sportovce a nové strojovny. Součástí rekonstrukce bylo také charakteristické plechové opláštění, díky kterému Zimní stadion později získal přezdívku Plecharéna.   Rekonstrukce koncem 70. let (Foto: autor neznámý) Na začátku devadesátých let se vlastníkem stadionu stal nově vzniklý klub HC Olomouc a Zimní stadion zažil svou prozatím největší slávu v podobě zisku titulu mistra České republiky v roce 1994. Následující roky už tak slavné nebyly: po povodni v roce 1997 byla licence na extraligu prodána a v roce 1999 postihl stejný osud i licenci na 1. ligu. Na Zimním stadionu se místo hokejistů nějaký čas proháněli prodavači koberců a v malé hale jim konkurovali prodejci automobilů. Tento stav trval celé dva roky. V roce 2001 byla zakoupena licence na 2. ligu a na Zimní stadion se opět vrátili hokejisté. O tři roky později se stadion ocitl ve dražbě. Městu se podařilo tehdy získat halu a pozemky pod ní, odkoupilo dokonce i pohledávky. Na jaře 2006 radnice splnila svůj slib a investovala do nové ledové plochy. Byly nainstalovány kompletní rozvody nového chlazení a vybetonována celá hrací plocha. Stavebních úprav se dočkaly i střídačky, trestné lavice a místa pro časoměřiče. Ledová plocha získala i nové mantinely s bezešvým plexisklem a hokejisté kvalitní led. Před sezónou 2009/2010 došlo k rekonstrukci hráčských kabin a sociálního zařízení, v létě 2010 se nových toalet dočkali diváci. Bylo také pořízeno pět set nových sedaček, které nahradily ty nejopotřebovanější. Město také investovalo do moderního turniketového systému. V létě 2011 bylo nutno opravit některá zařízení v havarijním stavu. Zrekonstruována tehdy byla kabina "A" mužstva a sociální zařízení u kabin mládeže. Další nutné opravy byly provedeny ve strojovně a pořízena byla také nová světelná tabule. V té době se v Olomouci již hrála 1. liga (postup z baráže v roce 2003) a klub se pohyboval na předních místech prvoligové tabulky. V roce 2014 se splnilo přání všech olomouckých fanoušků a HC Olomouc si v baráži vybojoval postup do extraligy. Paradoxem je, že těsně před tímto postupem velká část olomouckých zastupitelů hovořila o nutnosti hokej v Olomouci úplně utlumit, protože si město nemůže dovolit podporovat dva vrcholové sporty. Toto přání se ale po postupu hokejistů již neopakovalo – také proto, že Sigma v té době sestoupila do nižší ligy. Ještě v prosinci 2014 tehdejší náměstek primátora řekl, že je třeba na Zimním stadionu opravit střechu a zateplit zdi. Tyto práce podle něj město chtělo stihnout do konce roku 2017. Nic z toho ale realizováno nebylo. Jen v letech 2015 a 2016 bylo na stadionu vyměněno větší množství sedaček a opraveny sprchy a toalety v zázemí rolbařů. V roce 2019 byl zakoupen nový hlavní kompresor a v následujícím roce bylo nutno na Zimním stadionu vyměnit osvětlení. V létě 2021 potom konečně proběhla rekonstrukce celé střechy. Poslední investicí do nutného modernějšího vybavení byla výměna 16 let starých mantinelů za nové v červenci 2022. Elastické mantinely byly licenční podmínkou Českého Svazu ledního hokeje. Docela dlouho v Olomouci také chybí druhá ledová plocha, původní malá hala je nepoužitelná. Tento stav je omezující, olomoucká mládež (a nejen ona) další ledovou plochu zoufale postrádá. Olomoucký Zimní stadion má docela smůlu. Kdykoliv bylo třeba přistoupit k nějaké rekonstrukci, trvalo to velmi dlouho. Naslibováno toho bylo hodně, ale málokdy došlo k realizaci jakékoliv modernizace bezprostředně po vyřčení slibů. V posledních letech se většinou opravuje či rekonstruuje až ve chvíli, kdy je to nevyhnutelné.   Pokračování: Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část druhá: Ledová kostka, Haná aréna   Zimní stadion dnes (Foto: ŠJů Wikimedia Commons)
Aktualita
29. května 2023 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Mora - věčný outsider? Část druhá: Mora v deníku Sport

Tento článek jsem měla už hotový, když na webu HC Olomouc vyšel rozhovor s generálním managerem Erikem Fürstem, kde mimo jiné řekl:
„Není mi jedno, že před každým kolem extraligy vychází na - dá se říct oficiálním webu českého hokeje - článek o tom, jak zákonitě musíme prohrát. Jejich autor je sportovní analfabet. Každý rok nás posílá do baráže a nyní vykládá, že naše třetí místo je náhoda a omyl, že jsme v půlce soutěže na třetím místě díky zbloudilé střele z dálky. Jinak si ale nemyslím, že by kromě tohoto člověka k nám takto přistupovala jakákoli jiná média. Je mi ale líto, že hokej.cz zaměstnává takovéto nazdárky.“ V uvedené citaci mě zaujala věta: „Jinak si nemyslím, že by nám takto přistupovala jakákoliv jiná média.“ Po krátkém přemýšlení jsem původní článek „hodila do koše“ a začala psát nový. V něm chci zjistit, jestli o HC Olomouc informují novináři skutečně objektivně. Ano, budu se soustředit jen na noviny, třebaže pod pojem „média“ se toho vejde víc. Já si dala za úkol prověřit v denním tisku jen informace o zápasech – abych to zvládla prozkoumat v krátkém čase. Novin vychází velké množství, ale ne každé píší podrobně o sportu, respektive o Tipsport extralize ledního hokeje. Když jsem se probírala různými deníky a přemýšlela, které si mám pro svůj záměr vybrat, nemohla jsem se rozhodnout. Prozkoumat je všechny by bylo časově nesmírně náročné. A třebaže to nebylo v původním plánu, jako nejzajímavější objekt ke zkoumání mi nakonec zůstal deník Sport. Přece jen píše o hokeji pravidelně, takže pro mé potřeby vyhovoval nejvíc. Abych si stanovila nějaký rámec, zvolila jsem jen tříměsíční období – září, říjen a listopad 2022. Protože jinak bych mohla průběžně bádat celou hokejovou sezónu a konec by byl v nedohlednu. Ve Sportu bylo 16. září 2022 uvedeno, že „Velká čtyřka chystá mazec“. Do ní redaktoři nominovali Spartu, Pardubice, Třinec a Kometu. Přičemž titul mají získat Pardubice, druhá bude Sparta, třetí Třinec. Dále se prý o medailové pozice hlásí obměněný Litvínov, Vítkovice, Hradec Králové jako loňský vítěz základní části a Liberec. O zbývajících 6 klubech ani zmínka. Ve stejný den se odehrálo 1. kolo TELH, ale naše vítězství v Plzni evidentně nikoho ze Sportu nezajímalo. Pět zápasů se dočkalo kratších či delších (Sparta a Kladno) článků, ale o Moře ani písmenko. Je tam maličký článek, který má titulek „Sedlák dojal otce“, kde jsem se dočetla, že …“Návrat z Finska sice ozdobil brankou, ale Západočeši už další nepřidali, a nakonec podlehli Olomouci 1:2.“  Půl věty o našem vítězství v Plzni. Ve druhém kole jsme porazili Mladou Boleslav; k tomuto zápasu není ve Sportu nic, pokud nepočítám sloupek na okraji stránky (se statistickými údaji k zápasu). Zato zápas Pardubice-Třinec má článek na 2 strany, utkání Sparta-Litvínov na 1 stránku a stejně tak zápas Českých Budějovic s Třincem. Třetí kolo nám přineslo jednoznačné vítězství nad Spartou (4:0) a článek ve Sportu měl titulek „Stačil magický zlom…“, což se týkalo Sparty. Nemohl být titulek třeba „Konrád vynuloval Spartu“? Plus na vedlejší straně je rozhovor s hráčem Sparty (D. Kaše), který je delší než ten o našem vítězství nad Spartou. Čtvrtý zápas byl odložen a dohrával se až 15. listopadu. Den poté ve Sportu měla dvě stránky Sparta (o změně trenérů) a náš zápas dokonce půl stránky. Asi proto, že se tehdy žádný jiný zápas nehrál. Páté kolo jsme prohráli doma s Pardubicemi 1:2 a o zápase zase ani slovo (sloupeček na okraji stránky nepočítám). Zato jsme si mohli přečíst dlouhý rozhovor s pardubickým brankářem Dominikem Frodlem s lehce nabubřelým titulkem „Vítězit! Se mnou v brance“. Šesté utkání jsme odehráli v Českých Budějovicích (1:2P) – zápas si vysloužil jen desetiřádkový článeček s názvem „Konrád zadřel Motor“. Zato střetnutí Pardubic se Spartou bylo popsáno na 2 stranách. V sedmém kole jsme doma hostili Vítkovice, zápas měl grády (8 gólů ze hry) a rozhodlo se až v desáté sérii nájezdů. Ani takový zápas nestál redaktorům Sportu za pozornost – pokud nepočítám maličký článek v rubrice „Střípky z extraligy“. Ovšem zápasu Pardubic s Českými Budějovicemi byly věnovány stránky dvě. V osmém utkání nás porazil Liberec 6:2, ale ani tento zápas nedostal prostor – třeba že by vyzvedli vítězství Liberce. Opět to odbyli článečkem ve „Střípkách z extraligy“. Deváté kolo v Kladně nám přineslo vítězství 3:0, ovšem článek má titulek „Jágra vytočil Švrčkův atak na Plekance“ a celý text se točí kolem vyhrocených situací v zápase. Až na konci článku najdete větu: „Hanáci podali perfektní výkon, založený na výborné defenzivě a důstojné finální fázi.“ Desáté kolo (HK:OL – 0:3) nám konečně přineslo článek na ¾ stránky s titulkem: „Senzace! Haná na špici.“ (Tehdy jsme se ocitli na prvním místě v tabulce.) Ale zápas Kladno versus Sparta měl opět článek na 2 stránky. V jedenáctém utkání jsme podlehli Kometě 2:3 a článek s titulkem „Kometa jde nahoru“ byl na ¾ stránky. Ovšem zápas Třince se Spartou měl stránky dvě. Dvanácté kolo (s Třincem) bylo odloženo a dohrávalo se až 22. listopadu. Zvítězili jsme 3:2, ale o zápase ve Sportu ani slovo (jen statistický sloupeček na okraji stránky). Větší články měly zápasy Vítkovic s Pardubicemi a také Komety s Libercem. Třináctý zápas nám přinesl vítězství nad Litvínovem 5:3, ale článek střední velikosti se zabývá jen Litvínovem. Pouze na konci je zmínka o tom, že Olomouc má velkou marodku. Zato zápas Komety se Spartou měl text na 2 strany s palcovým titulkem „Modrobílá vlna smetla Spartu“ (opravdu vítězství 3:2 znamená smetení soupeře?). Také dostal celostránkový prostor článek „Košťálek je démon“. Čtrnácté utkání jsme prohráli doma s Plzní 1:4, ale v Sportu jsme se dočkali jen statistického sloupku na okraji stránky. Dlouhý text se věnoval zápasu Sparty s Mladou Boleslaví, delší článek se týkal Litvínova („Litvínov se dál dusí“). Patnácté kolo v Mladé Boleslavi jsme vyhráli 2:3SN a kupodivu jsme „získali“ článek střední velikosti s titulkem „Nedobytná závora! Bruslaře zastavil Lukáš.“ Ovšem jiné kluby měly články opět delší – Litvínov 2 strany (změna trenéra), dlouhý text se věnoval také zápasu Kometa-Č. Budějovice. V šestnáctém zápase jsme porazili Spartu 5:2 – ve Sportu se tomu věnoval velký článek s titulkem „Sparta se zase rozpadla“. V textu je Mora chválena, ale nemohl být titulek např. „Olomouc smetla Spartu“? Sedmnácté utkání nám přineslo vítězství nad Karlovými Vary (2:0), ve Sportu byl k tomu jen krátký rozhovor s Honzou Lukášem. Zato zápas Hradce Králové s Kladnem (8:7P) měl článek na 2 strany. Delší text byl také věnován Litvínovu. V osmnáctém kole jsme prohráli na ledě Pardubic 0:3 a protože to byly Pardubice, byl zápasu věnován dlouhý článek s titulkem „Branky, body, prasárna“. (V zápase fauloval pardubického hráče Lukáš Klimek, načež ho za to 3 pardubičtí zmlátili. Ovšem tou „prasárnou“ v titulku je myšlen Klimkův faul.) Devatenáctý zápas jsme hráli s Českými Budějovicemi a k naší výhře 3:1 Sport nic nenapsal. Jen je tam krátký rozhovor s Jakubem Sedláčkem, který u nás v té době zaskakoval za zraněného Branislava Konráda. Sparta ovšem dostala prostor na 2 stránkách (vyhazov trenéra). Ve dvacátém kole jsme prohráli na ledě Vítkovic 0:3; k tomuto zápasu ve Sportu opět ani písmenko. Ale zápas Sparta-Karlovy Vary byl na 2 stránkách a utkání Hradec Králové-Litvínov na celou 1 stranu. Dvacáté první utkání nám přineslo vítězství nad Libercem; ve Sportu tomu byl věnován text střední velikosti. Ovšem zápas Litvínova s Kometou byl popsán na téměř 2 stranách. Dvacáté druhé kolo jsme odehráli na ledě Kladna, odkud jsme odjeli s prohrou 2:5. Překvapivé bylo, že tomuto utkání ve Sportu nevěnovali vůbec pozornost. Čekala bych delší článek s titulkem „Kladno už není poslední“ nebo něco podobného. Ale jiné zápasy dostaly hodně prostoru: Sparta-Liberec, Kometa-Mladá Boleslav, Vítkovice-České Budějovice. Dvacáté třetí kolo do Olomouce přivedlo Hradec Králové, ten jsme porazili 5:0. Místo oslavného textu s titulkem např. „Olomouc smetla Hradec“ jsme se dočkali jen statistického sloupku na okraji stránky. Asi na nás nezbylo místo, protože Pardubice potřebovaly 2 stránky, Sparta celou jednu stránku. Dvacátý čtvrtý zápas s námi v Olomouci sehrála Kometa a skončilo pro nás 0:1SN. Utkání byl ve Sportu věnován krátký článek. Ovšem prohra Pardubic s Libercem se rozebírala na 2 stránkách a celá jedna stránka byla věnována zápasu Sparty s Třincem. Moje rešerše se věnovala jen tříměsíčnímu období, ale i tak je jasné, že některé týmy dostávají v deníku Sport hodně prostoru a jiné jsou opomíjeny. Olomouc bohužel patří mezi ně. Nejvíc se píše o Pardubicích a Spartě, potom následuje Třinec a Kometa. Především Pardubicím se ve Sportu věnují i mimo zápasy, dostává místo i majitel klubu P. Dědek nebo různí hráči Dynama. Sparta je na tom podobně, o změně trenérů psali ve Sportu od 7. do 18. listopadu opakovaně. Evidentně se páni redaktoři rozhodli psát především o „Velké čtyřce“, jak si ji pojmenovali (a vymysleli) na začátku sezóny. A Kometa zatím vůbec nedodržuje jejich plánované umístění. O předpokládaných medailových pozicích Litvínova se raději ani nebudu zmiňovat. Závěrem mohu konstatovat, že v deníku Sport o Moře píší objektivně, ale jen když na ni zbude místo. Většinu prostoru věnují bohatým klubům; i kdyby ty s menším rozpočtem hrály sebelíp, nemají šanci.
Aktualita
6. ledna 2023 napsala Talexa 4 komentáře
Číst dále

Mora - věčný outsider? Část první: Tipy na umístění

Na začátku extraligové sezóny vždy vychází deník Sport se speciálním Magazínem o extralize. Tento magazín si pořizuji od doby, co jsme postoupili do nejvyšší soutěže. Je v něm zajímavé čtení - například tipy na umístění klubů, kvůli kterým se někdy fanoušek vzteká, jindy je spokojený, třebaže jsou to jen prognózy.
Koneckonců, pojďme se podívat, jak hokejoví odborníci a redaktoři Sportu v průběhu let tipovali umístění HC Olomouc.   Sezóna 2014/2015 * Tip na umístění - 14. * Realita - 14. Zachrání se? Zatímco Viktor Ujčík Moru hodnotil celkem objektivně s tím, že Mora nesmí získat moc velkou bodovou ztrátu, kterou by už nedohnala, redaktor Miroslav Horák byl nekompromisní: „Bude záležet na tom, jak se s jasným zadáním popasují v Chomutově, protože role Vladimíra Růžičky je tam zásadní. Snaživá Olomouc skončí v prolínačce, kde svede boj o přežití. Obávám se, že marný.“ Panu Horákovi jsme udělali jen poloviční radost: v baráži jsme sice skončili, ale nespadli jsme.   Sezóna 2015/2016 * Tip na umístění - 13. * Realita - 6. Bez Patery. Bez Dopity na střídačce. Podaří se Olomouci zachránit? Milan Antoš věřil, že se zachránit můžeme, pokud se nám povede začátek sezóny a kladně hodnotil i vstup Jana Tomajka na střídačku jako asistenta Zdeňka Venery. Redaktor Zdeněk Janda byl ale nesmlouvavý: „Ve hře není ani tak otázka, jestli na to mají herně, ale jestli vůbec dokončí sezónu. Nevyjasněný odchod Jiřího Dopity není nic, co by mužstvu dodalo klid. Olomouc sice měla výbornou přípravu, ale do sezóny to jen těžko přenese. Zadusí ji celková atmosféra v klubu.“ Panu Jandovi jsme neudělali vůbec žádnou radost; nezadusili jsme se a skončili jsme na krásném 6. místě.   Sezóna 2016/2017 * Tip na umístění - 10. * Realita - 11. Naváže výběr zkušeného trenéra Venery na povedený minulý ročník, kdy skončil šestý? Nebo přijdou barážové starosti? Martin Procházka Moru viděl někde uprostřed tabulky a Zdeněk Janda se elegantně jakékoliv prognóze vyhnul (asi po blamáži při tipování v předchozím ročníku?) a mluvil spíš o tom, jak se těší na Jakuba Galvase v extralize. Moře se v této sezóně příliš nevedlo, skončila na 11. příčce.   Sezóna 2017/2018 * Tip na umístění - 12. * Realita - 8. Přede dvěma lety šesté místo, naposledy jedenácté. Co z toho bude tentokrát? Milan Antoš a Zdeněk Janda se tentokrát v hodnocení i tipování shodli: máme propracovanou defenzivu, ale nemáme střelce. Z. Janda se opět těšil na Galvase, tentokrát na duo otec a syn. Tipující odborníky jsme nepotěšili, obsadili jsme solidní 8. místo.   Sezóna 2018/2019 * Tip na umístění - 13. * Realita - 6. Bude funkční model dvou hlavních trenérů Tomajka a Motáka? Milan Antoš a Zdeněk Janda místo tipování řešili zaujatě jen to, že model dvou hlavních trenérů nemůže v žádném případě fungovat. A s ohledem na odchod Zdeňka Venery nás magazín Sportu posadil na 13. místo. Opět to dopadlo jinak, k nadšení všech fanoušků jsme skončili na 6. příčce.   Sezóna 2019/2020 * Tip na umístění - 7. * Realita - 7. Jak zapadne útočník Olesz? Dokážou trenéři využít jeho potenciál? Radek Duda a Zdeněk Janda jen rozebírali možnosti využití Rosti Olesze, jak zapadne do kolektivu, jeho zkušenosti. Podle magazínu jsme měli skončit na 7. místě. Opravdu jsme obsadili 7. příčku, ale s tím, že sezóna 2019/2020 nebyl kvůli covidu dohrána a jednalo se o umístění po základní části.   Sezóna 2020/2021 * Tip na umístění - 14. * Realita - 8. Nevyzpytatelný tým. Jednou kouše, pak zase tolik ne. Co z toho bude teď? „Kluci už jsou spolu dlouho, mají to tam postavené na obrovské bojovnosti, charakteru a pracovní morálce. Když tohle budou mít, budou černí koně soutěže,“ řekl Radek Duda. Zdeněk Janda příliš pozitivní nebyl: „Mora ve svém ledovém paláci umí zmáčknout kohokoliv, ale tentokrát už to nebude taková sláva. Olomouc čeká těžký rok, projde si řadou krizí, a nakonec bude vděčná, že se nesestupuje. Na play off bude koukat z uctivé vzdálenosti.“ Byl to úžasný závěr sezony: v play off, jsme z 12. místa po základní části vyřadili 5. Plzeň. Radost z toho byla mezi fandy veliká, třebaže na stadionu nikdo nemohl být osobně. Celkově jsme skončili na 8. pozici.   Sezóna 2021/2022 * Tip na umístění - 7. * Realita - 10. Pozvedne Krejčí Moru tak, aby mohla pomýšlet na extraligovou medaili? „Příchod Davida Krejčího je bomba sezony. Skvělý hráč, myslím, že i skvělý kluk. Ale že tým dotáhne k medaili, nevěřím,“ sdělil Marek Sýkora. „Mora bude muset i dál sázet na svůj tradiční styl, nemůže si myslet, že když získala takového světového plejera, hned všechny přestřílí,“ řekl Zdeněk Janda. Zatímco někteří viděli Olomouc v semifinále, realita byla pro mnohé fanoušky Mory hořkou pilulkou. Neprošli jsme ani přes předkolo a skončili na 10. místě.   Sezóna 2022/2023 * Tip na umístění - 13. * Realita - ? Jak se Kohoutům bude dařit bez Krejčího a dlouholetého kouče Motáka? „Myslím, že bez obou jmenovaných to bude těžší. Ale pokud mužstvu zůstane bojovnost, tvrdost, nasazení a dokáže napodobit poslední roky (kdy skutečně byla třeba pro takovou Plzeň postrachem), bude každému velmi nepříjemným soupeřem,“ vyjádřil se Marek Sýkora. A názor Zdeňka Jandy? „Budou to mít zatraceně těžké, hráče typu Davida Krejčího nahradit nejde. Ale i bez něj Kohouti dokázali v minulosti soupeře trápit. Citelnější bude odchod Zdeňka Motáka. Olomouc se bude pohybovat dole, nebude jí scházet nasazení a bojovnost, ale postrádá větší kvalitu.“ Extraliga má za sebou už 21. kolo a Mora si zatím vede výborně: je na skvělém 4. místě! A třebaže začínáme v extralize 9. sezónu, stále jsme outsiderem. Stačí se podívat na výše uvedené tipování. Z devíti sezón nás 6x posadili na 12. - 14. místo. Tipující vůbec nebrali v úvahu umístění v předchozích letech, ale důvod našeho kolapsu a umístění na chvostu tabulky si vždy našli. Odešel Jiří Dopita - Mora to neustojí. Skončil Zdeněk Venera - Mora to bez něj nezvládne. Odešel David Krejčí a Zdeněk Moták - Mora to bude mít velmi těžké. Ale v některých sezónách tipující ani žádný pádný důvod nehledali a přisoudili nám v tabulce rovnou některé z posledních míst. Jen tak. Protože nejsme tradiční klub? Protože námi pohrdají? Už mě to ani naštvat nedokáže. Je mi naopak líto redaktorů a hokejových odborníků, kteří jedou pořád ve stejných kolejích, aniž by si dopřáli nadhled a přestali uznávat jen sousloví bohatý klub = úspěšný klub. Přeji si, aby to Mora všem natřela!  
Aktualita
23. listopadu 2022 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Změny v týmech juniorů a dorostu

O příchodech a odchodech hráčů „A“ týmu se spekuluje a diskutuje hned po ukončení sezóny. Ale tytéž přesuny probíhají i v mládežnických týmech a o tom už se nikde nepíše. Rozhodla jsem se to napravit. U juniorů šly změny dohledat celkem snadno, u dorostu už to bylo horší. Dochází tam k přesunům z 9. třídy (tedy žákovské kategorie) a to se zjišťuje velmi špatně. Aktuální soupisky juniorů a dorostu najdete na webu HC Olomouc. Já se soustředila jen na příchody a odchody.
Junioři sezóna 2022/2023 Brankáři: Po loňské sezóně odešli všichni 3 gólmani: - Matěj Kmec - hostování Slovan Ústí nad Labem - David Kubík - Německo (Jung-Eisbären Regensburg U20) - Jan Špunar - USA (Portland Winterhawks –WHL) Nově jsou v juniorském týmu tito brankáři: - Dominik Frgál – přesun z našeho dorostu - Filip Hořejší – příchod ze Vsetína - Antonin Nowak – příchod z Havířova Obránci: Z loňské sestavy zmizeli tito hráči: - Matyáš Gréč – Přerov - Aleš Poledna – hostování Prostějov - Filip Rajzik – Finsko (KooKoo U20, Kouvola) - Lukáš Přecechtěl - neznámo Nově přišel jen jeden bek: - Marek Compel – příchod ze Šumperka Útočníci: V týmu po loňské sezóně už nejsou: - Jiří Fibigr – Slavia U20 - Tobiáš Handl – Jihlava - Joshua James Mácha – Jihlava - Daniel Ministr – hostování Přerov - Lukáš Stodůlka – Vsetín U20 (?) - Patrik Tarnoczy – Přerov (zkouška) - Ondřej Tichý – neznámo - Matěj Tomajko – Vyškov* - Jakub Zapletal – neznámo *Matěj Tomajko byl původně v Třebíči, ale onemocněl a Třebíč nechtěla čekat, tak vzala jiného hráče. Mezi juniorskými útočníky jsou nově: - Martin Adam – Chomutov U20 / Technika Brno U20 - Radim Hradil – hostování z Přerova - Martin Izák - přesun z dorostu - Patrik Janech – příchod ze Šumperka - Tobiáš Kuchta – hostování z Přerova (nebo SS?) - Tomáš Lichner – příchod ze Šumperka U17 - Martin Pigl – příchod z Komety - Michal Tomeček – příchod ze Zlína Dorost sezóna 2022/2023 Brankáři: - Dominik Frgál – přesun k juniorům Nově se mezi brankáři dorostu objevili: - Ondřej Putin – z Břeclavi* - Jakub Weiss – přesun z žákovské kategorie - Stanislav Žbánek – přesun z žákovské kategorie *Zatím je na soupisce dorostu uvedený, ale vzhledem k tomu, že spolupráce s Břeclaví byla ukončena, tak se možná vrátí do Břeclavi (?) Obránci: V nové sezóně mezi dorostenci již nebudou: - Adam Drábek – přesun k juniorům - Nicolas Šlahora - přesun k juniorům - Filip Marek – neznámo - Matěj Němec – neznámo - Patrik Polýnek – neznámo Nově přišli jen dva beci: - Martin Dostál a Roman Přidal – nepodařilo se mi zjistit odkud Útočníci: V týmu po loňské sezóně již nejsou: - Jakub Belan – přesun k juniorům - Matej Golais – Finsko (Vaasan Sport U18, Vaasa) - Andrej Hebar – Třinec U17 - Martin Izák – přesun k juniorům - Dominik Jeřábek – přesun k juniorům - Tristan Konobejl – Mladá Boleslav U17 - Ondřej Kučera – Šumperk U20 (?) - Nickolas Miškovský – přesun k juniorům - Jakub Najman – Šumperk U20 (?) - Adam Szabó – Šumperk U20 (?) - Kristián Šenk – Šumperk U20 (?) - Dušan Unzeitig – neznámo Nově se v týmu dorostu objevili: - Marek Bartok, Vojtěch Čermák, Kamil Drábek, David Hejcman, Peter Holeczy a Štěpán Majer. Ani u jednoho se mi nepodařilo zjistit, jestli jsou z našich žáků nebo odjinud.   Chtěla jsem tyto změny uvést dřív, než začne sezóna, ale nestihla jsem to. Junioři i dorost mají za sebou již pár prvních zápasů, ale zatím se jim příliš nevede. Dorost je po dvou zápasech bez bodu a na posledním místě. Ale jsou jen dva zápasy. Junioři jsou na tom o poznání hůř, protože jsou také poslední, ale už po pěti odehraných kolech. Tak doufejme, že se to změní a v tabulce se posunou směrem nahoru. Foto: https://hc-olomouc.cz/
Aktualita
21. září 2022 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Základní část TELH jde do finiše. Jak to vidí fanoušci?

Konec základní části TELH se blíží a týmy se snaží nasbírat co nejvíce bodů. Ti lépe umístění chtějí upevnit své postavení v tabulce nebo se posunout o pár míst nahoru. A na opačném pólu zuří lítý boj o zachování extraligové příslušnosti. Jak tohle všechno vnímají fanoušci?
1. Bílí Tygři Liberec  Dalo by se říci, že fanoušek Liberce si nemá na co stěžovat. Jeho tým už má Prezidentský pohár jistý. Ale člověk je tvor věčně nespokojený a liberečtí fandové tudíž nejsou výjimkou: „Každopádně se mi úplně nelíbí ty poslední rotace v sestavě, poslední zápasy hrají každou chvíli jinak a přijde mi, že forma, kterou měli se začíná pozvolna vytrácet...taky mě trochu zklamalo, že už nikdo nepřišel. Tak doufám, že neodejde Hudáček a snad se to zlepší, jakmile se vrátí většina absentujících hráčů. Ale dobrý pocit z toho vážně nemám“. „Zajímalo by mě, co se děje s Hrachovinou, že v poslední době pouští takové ubohé góly“ „Jako každý rok nám před PO dochází dech. Horko těžko uhrajeme Prezidenta a konec. Taková Kometa se vždy plácá kolem postupu a nakonec jde do finále.“ 2. HC Škoda Plzeň Diskuzní fórum pilsfandů, to je opravdu síla. Najít tam příspěvek, který by neoplýval vulgarizmy a zvracejícími smajlíky, je skoro nadlidský úkol. Nepodařilo se mi zjistit, jak vnímají svůj tým, protože řeší jiné věci. Jaromír Jágr ukázal, že ani ve chvíli, kdy se jeho Kladno pere o záchranu a potřebuje každý bodík, mu není fair play cizí. Běžela 20. minuta, když zajel za rozhodčími, kteří se chystali vylučovat Adama Jánošíka za sekání, a řekl jim, že faulován nebyl, za což si vysloužil potlesk tribun.(citace z tisku) „JJ ani neváhal v dalším průběhu zápasu srolovat úplně zbytečně o dvě hlavy menšího Kodýtka na mantinel, za což mu zimák určitě neaplaudoval, možná pár Jágrofilů si to natočilo na mobil a nadšeně zahýkalo. Ještě že se toho kripla zbavíme, páč tutim tu ligu fakt neudrží a je to jenom dobře. Pokud je na tuto někdo zvědav, tak ať si kravky a volové koupí lupení na Kladno a jezdí tam a nezasíraj zimák tady.“ 3. BK Mladá Boleslav Kdo by to před sezónou čekal, že Mladá Boleslav bude atakovat příčky nejvyšší. Bruslařům se podařilo nasbírat 85 bodů - víc ve své historii v extralize ještě na kontě neměli. Fandové Bruslařského klubu jsou spokojeni. A tak na svém diskuzním fóru řeší ledacos. „Skvělej hráč, asi i dobrej majitel, ale IMHO špatnej manažer. Je zvyklý, že je ikona a bude všechno po jeho, což bohužel pro Kladno neškodí jenom jemu, ale i klubu. A fanoušci to potom přebírají. Obecně bych tam viděl na sestup spíš ty Pardubice, ale Kladnu kolem poloviny soutěže úplně chyběla jakákoli pokora. K tomu různá, byť možná zkreslená, vyjádření JJ, fanoušci co se ohánějí tím, jak budou v pohodě v play off a jak si zaslouží extraligu víc než my, protože k nám nechodí žádní diváci, nemáme tradici atd. No a jak mi to hned nevadí, že jsou poslední. Hlavně doufám, že my tu aktuální pozici v lize nějak ustojíme a taky nám to nevleze na mozek.“  „Různě na fórech a teď i tady vídám pojem "tradiční klub" a že takové "tradiční kluby" do ligy patří, zatímco jiné ne. Od kdy se klub stane "tradičním"? A proč má podle této "tradice", v některých případech z dob dávno minulých, větší nárok hrát ligu než jiné? Hrozně mi to vadí a často jsme my jinde dáváni právě do kontextu tak, že my do ligy nepatříme a má místo nás hrát Dukla Jihlava, Motor, Poldi Kladno... To by taky mohl hrát třeba Tatran Opava. Nehraje se to za zásluhy.“ 4. HC Sparta Praha Fanoušci Sparty jsou s umístěním i současnou formou celkem spokojeni.  Jsou sice značně přezíraví vůči ostatním klubům, ale občas se dá najít i celkem normální příspěvek: „Souhlasím, že mazánci (Plzeň) nemají zrovna lehký los. Budu zvědav, jak zahrají ve Vítkovicích, které zdaleka ještě nejsou zachráněné, ale na druhé straně ještě musí živit naději na postup do předkola. Nutno dodat, že ani Sparta nemá los posledních čtyř kol ideální: výjezdy do Kladna a do Pardubic, tedy k soupeřům, co hrají o bytí a nebytí, aby se vyhnuli sestupu z extraligy. O co jsou Pardubice nyní v únoru rozjetější a nebezpečnější, o to víc se Kladnu v domácích zápasech naklání rozhodčími rovina. A do Prahy přijede Zlín, který Spartu v O2 aréně z posledních šesti zápasů třikrát porazil, a pak Olomouc, která O2 arénu dokonce vybrala ve všech čtyřech posledních utkáních.“ 5. HC Oceláři Třinec Třinečtí Oceláři by určitě rádi obhájili svůj loňský mistrovský titul. Fanoušky mají věrné, ale i oni občas mají výhrady. Zdravím vespolek. No bohužel se potvrdilo to, co jsem psal ještě na starém fóru (budiž mu země lehká) a to, že nemáme gólmana. Štěpánek kupí chyby, viz to vyražení puku přímo před sebe. Kváču si všichni oblíbili - ale stejně tak jak Polda nehraje za zásluhy, neměl by on mít místo jen za úsměv a sympatické vystupování. Říkal jsem si, že Honza a Venca toho ví a vidí víc než my a že rozhodnutí proč právě tihle dva mají za nás chytat mají nějak podložené, ale bohužel... Útok, obrana, tam očekávám v play-off jiný hokej, tam věřím, že budeme silní, ale gólman? Nejdůležitější pozice v týmu, před námi nejdůležitější část celého roku a my tam jdeme s tím, že to možná nějak dopadne. Takové přehmaty, sázky na nejistotu bych chápal u týmu jako je Boleslav, spoléhání na zázrak, překvapení u týmu jako je Zlín či Olomouc. Ale v Třinci? Máme našlapaný tým, ale za mě nejslabší gólmanskou dvojici, která tady za poslední roky byla...No kdo ví, třeba se vrátí ty staré časy, kdy jsme prostě dali víc gólu než soupeř, nic jiného nám asi tento rok nezbývá. 6. HC Kometa Brno Fanoušci Komety by nejraději samá vítězství. A v momentě, kdy se Kometě nedaří, jsou velice nespokojeni a dávají to najevo všemi možnými způsoby. Třeba i tím, že v zápase přestávají fandit. „Když jsem včera viděl, jak jsme olomoucký klub "odložených a nechtěných" přehrávali max. prvních 10min ve 3 třetině a naši borci s tisíci starty v NHL a repre mají problém dát gól 18ti letýmu klukovi (mimochodem chytal velmi dobře), tak je mi z toho smutno. Začínám mít dojem, že Kometa má pověst klubu, kde se dobře a pravidelně platí a tak je dobré si tam jít vydělat, protože maximálně hrozí, že Libor hráče po nějaké době vyrazí, když hraje tužku. Ale co je doma to se počítá. To srdce a zápal, který tam byl vidět v mistrovských sezonách, tam letos prostě nějak chybí...aspoň já to tam nevidím. Netvrdím, že to platí úplně pro všechny hráče, ale celkově je to letos taková bramboračka bez chuti a zápachu.“ „Nechci být za chytrýho, ale herní styl, který hraje Kometa, ve světě už snad nikdo jiný nehraje. Dostat nějakým způsobem puk na červenou a nastřelit zadní mantinel a následná přetlačovaná u mantinelu v lepším případě, v horším ztráta puku, není pro oko diváka nijak povznášející. Možná Venera a Kýhos neměli tituly, ale s no name hráči uhráli pro oko diváka pěkné špíly, což se, vyjma několika málo vydařeným zápasům ze začátku sezony, letos říci nedá. Titul je fajn a dík velkému bossovi, že dostal Kometu tam, kde je, ale dívat se na to nedá. Paradox je, že se z mančaftu stal průchoďák a většina z těch, co byli odejiti, jsou ve svých nových týmech velmi platní hráči a ti, co přišli, nijak moc nenadchli. Možná se mýlím, ale jestli se Kometa dostane do PO, což asi ano a najednou začne hrát, tak lituji fandy za to, že celý rok platili za Real a dostali Oslavany.“ 7. Mountfield Hradec Králové I Hradec Králové v letošní sezóně překvapil. Také je tam, kde by ho leckdo nečekal. Očekávání klubu a jeho fanoušků byla totiž docela jiná. „Brno-Olmík 2-4… No to se nám ale úplně nehodí. Navíc jestli na nás takhle v neděli vletí, tak potěš koště...“ „Průser je podle mě v tom, že Růžička a Martinec nemůžou být na jedné střídačce. Nefunguje mezi nimi chemie a přenáší se to na mančaft. To se prostě musí jednou provždy vyřešit. Jednomu z nich nebo oběma poděkovat a sehnat někoho jiného.“  „Tak jsem se tak zamyslela nad tím, že pokud se v předkole udržíme, jaké geniální heslo do PO bude letos. Lev si asi hrát moc nechce, víc asi taky nechceme, tak já bych byla pro: "Nalijme si čistého vína!" To bude sedět jak na tým, který si čisté víno nalévá poslední dobou snad před i po každém zápase, tak i na nás fanoušky, jelikož my zas bez sklenky vína letošní sezónu až do konce asi nedáme...“ 8. HC Olomouc Po skvělé loňské sezóně leckterý fanda Mory čekal možná víc. Ale zdá se, že Kohouti si natřásli peří právě včas. „Dobře, že Mora výbornými výkony unikla boji o záchranu. Letos je závěr základní části hodně dramatický, občas dokonce připomínající divadlo ochotnické. I marné Kladno ještě není odepsané. Hodně bude záležet na tom, jak k utkáním přistoupí jejich soupeři, týmy HC Masitý Blaf a HC Sparta Praha s "kladenským" trenérem Hořavou.“ „Poslední dva zápasy přinesly kromě bodů i dvě další pozitiva. 1. Zdá se, že Škůra je zpět ve formě 2. Zdá se, že nám v juniorce roste novej golman Letos se na PO docela těším. Myslím, že po tom čím si tým prošel v listopadu, tak teď si kluci to PO užijí o to víc. Letos bych proti nám PO hrát nechtěl. Myslím, že kohokoliv pěkně potrápíme.“ „Sám jsem tady Motáka s Tomajkem v minulosti kritizoval, ale teď je vůbec nepoznávám. V minulém roce by na lavičce povětšinou jen postávali nebo přecházeli, a teď? Soustavně hráče hecují, chválí je, občas jim něco vytknou, popřípadě nakreslí na tabulku - prostě prožívají s týmem ten zápas naplno a jsou jeho součástí, což mi v minulosti dost chybělo. Včera jsem si toho z B4 dobře všímal. Někdo jim asi musil něco říct, každopádně je to velký pokrok.“ 9. HC Energie Karlovy Vary Karlovy Vary byly nějaký čas v podobné situaci jako Mladá Boleslav: jejich umístění v tabulce překvapilo každého napříč republikou. Ale v současné době už to tak skvělé není.  „Tak se nám zase po dnešním supr výkonu přiblížila 11. příčka.  Kecy o tom, že se naši borci porvou o 6. flek (po vítězství nad Brnem), byl pěknej výkřik do tmy. To rvaní se vypadá asi jinak než to, že každej následující zápas dostaneme šestku.“ „Já myslím, že ten tým jak dneska je a jaké dělá výsledky, si je moc dobře vědomý toho, že v každém zápase musí makat na 100%. Někdy to nevyjde, někdy jo. Předkolo po dnešku je prakticky jistota, ale ta šestka je lákavá. Ty vole, hlavně nechytit Olomouc v předkole - to by byla náhlá smrt.“  10. PSG Berani Zlín Fanoušci Zlína jsou překvapivě srovnaní s tím, kde se jejich tým nachází, a jsou rádi, že se jich boje o záchranu netýkají. Není špatné být realista. „No, s těma podpisama a novýma smlouvama. Je to u nás pořád stejné. Po hodech přichází obvykle sračka. Zářným příkladem budiž loňská top sezona útoku Ondráčkova útoku. Letos i vlivem zranění je to proti loňsku docela bída. Stejně tak to může být příští rok u lajny Tondy Honejska. Každopádně zrovna udržení jeho považuju za klíčové pro další sezonu. Centrů máme hooodně málo a z něj vyrostl skutečně dobrý centr druhé lajny jakéhokoliv klubu. To, že u nás hraje centra prvního, je věc jiná. Každopádně kromě Freibergse a Valentina jsou všichni naši hráči totální průměr extraligy. Nemá smysl si namlouvat něco víc. Sám jsem zvědavý, jak to poskládáme na další rok, ale letošní klidné sledování bojů o záchranu bychom si měli užívat, jestli budeme či nebudeme v desítce, je jen bonus navíc. Schází nám body ze začátku sezony a teď nám začínají chybět i body z konce.“ „Otevírejme šampáňo, i příští rok bychom měli hrát nejvyšší soutěž. Tak můžeme s klidnou hlavou zabojovat o 10tku a snad i postavení v ní. Z trojice Karlovy Vary, Hradec Králové a Olomouc, bych si asi vybral Kohouty. Ale ještě tam nejsme. Ovšem poté, co jsme ještě na den studenstva (17. 11.) byli poslední, máme tohohle strašáka za sebou.“  11. HC Vítkovice RIDERA Některým fanouškům Vítkovic najednou narostla křídla a chtěli by do desítky. Ale převážná většina je ráda, že se Vítkovice zachrání. „Kdybychom nezahodili body v domácích zápasech s KV a HK, tak by to předkolo bylo hodně reálné. Takto jen za předpokladu, že zbývající zápasy všechny vyhrajeme a Zlín skoro vše prohraje. A to už moc reálné není.“ „Jak sleduji výkony Malleta po odchodu pana Magistra z pozice trenéra HC Vítkovice, on ho  snad nechával hrát se 100 kg závažím. Jinak si výkony Malleta neumím vysvětlit. Ty výkony za trenéra pana Magistra a po něm, jsou jako sto a jedna.“ „Doufejme, že se pan majitel poučil a jen škoda, že toho, co zcestoval celý svět, nevyvalil aspoň o měsíc dříve!!! Ten člověk měl v sezónách 2017 - 2018 a 2018 - 2019 mančaft na medaili a dokázal tak akorát vše pohřbít. Trenér, který nedokáže z mančaftu dostat co v něm je, měl letět přinejmenším už před sezónou. No stalo se, teď pozdě bycha honiti, cíl záchrana splníme, a jinak souhlasím s tím, že dobrý trenér dokáže hrát i bez velkých jmen!“ 12. HC Verva Litvínov Příznivci Litvínova patří dlouhodobě k věrným fandům, ale i jim už dochází trpělivost. Všeho moc škodí. „Tak jsem si to trochu pročetl. Tyjo, jsme snad nějaká cestovní kancelář pro hráče, aby se k nám jezdili na led rekreovat? A v případě stažení ze hry si chodili stěžovat na recepci a žádali výměnu do jiného hotelu? Kejhák je tu od toho, aby to zachránil. A i kdyby se mu to nepovedlo, tak raději spadnu s klukama, co to maj v srdci, ač to třeba výsledkově nedají, než abych to zachránil s nějakými manýristickýma princezničkama.“ „A připadá ti snad na posledních sezónách Vervy něco pozitivního? Nevím, co ti konkrétně přijde jako "stařecká zapšklost", ale pokud se podíváš na potitulové sezóny, nic pozitivního mě nenapadá. Jako pokud management stojí za hovno, trenéři vyvolávají spíš chaos a hráči si dělají, co chtějí. To mi nedává moc příležitostí k pozitivním myšlenkám. A hlavně žádné světlo na konci tunelu. Svobodu jsme vypakovali, pro Myšáka neměl Kejhák pozici, Jindru a Jíchu jsme odpálkovali do Litoměřic. Přivedli jsme milión cizinců, s kterými se asi moc koncepční práce dělat nedá, lídři týmu se nacházejí od 35 let nahoru, hráči za velké prachy, kteří měli být oporou, byli z velké části propadákem. Co jako na tom vidíš pozitivního? A co je hlavní, ukaž mi někoho, kdo si kolem litvínovského hokeje užil nějakou radost ze hry? Hokej jako sport mám hrozně rád, ale z toho v podání litvínovského mužstva bohužel v posledních sezónách až příliš často spíše bolely oči. 13. HC Dynamo Pardubice Pardubice se potácejí ve spodních patrech tabulky opakovaně. Fanoušci to vědí, nicméně nic s tím nemohou udělat. Jejich přítomnost na zápasech asi všechno nevyřeší. „Je to tak, a teď se uvidí, jak to v těch hlavách je či není, ať již na naší či druhé straně. Teoreticky v pátek může být rozhodnuto, protože prohra Kladna a naše výhra by znamenaly, že by Kladno muselo ve třech zbývajících zápasech minimálně 2x vyhrát a 1x remizovat, což je dle mne sci-fi. Což se stát teoreticky může, protože jestli někdo z vrchních týmů má posledních pět zápasů formu, tak je to právě Sparta.“ „Nyní k tomu, co nás čeká. Los je jasně daný a na rovinu, máme ho jednoznačně nejhorší. Současně může být nevýhodou, že pokud by Kladno obralo Spartu o body, tak v pátek budeme zase pod obrovským tlakem. Plzeň, Třinec i Sparta má nadále o co hrát, Kometa asi bude mít před posledním kolem potvrzené 6. místo a Guma to Jarynovi také hodně ulehčí v posledním kole. Někdo zde píše, že stačí 4 body, já si tím tak jistý nejsem. Teď si musí hráči trochu odpočinout, včera jsem si všiml, že po 2. gólu Liberce, tam prostě již nebylo kde brát - bylo to samozřejmě i kvalitou soupeře, který nám toho již mnoho nedovolil. V pátek prosím všichni na svá místa a musíme vytvořit skutečně domácí prostředí.“ 14. Rytíři Kladno Poslední místo v tabulce momentálně patří Kladnu. Dokáže se odlepit ze dna? Po jedenácti prohrách to bude opravdu těžké. „Že na to někteří hráči serou, si všimli i ve studiu Buly. Hubáček tam na ukázku rozebral gól na 4:3 pro Plzeň, kdy se na to Nash vyloženě vysral a nechal Gulaše skórovat. Zhodnoceno - hodně laciná a darovaná branka. A takových bylo dnes plno. Mužstvo, které hraje o všechno, nesmí mít takový přístup, jaký dnes oba kanadští beci předvedli. Zbytečně jsme takhle ztratili body už v Liberci a dnes tuplem...“ „V žádném případě už nechci chodit na Litoměřice, Třebíč, Kadaň, Benátky a podobné. Dalo tolik úsilí se do extraligy vrátit, tak se chlapi musejí hecnout a dat do posledních zápasů opravdu všechno. Pardubicím i Litvínovu sestup ze srdce přeji, ať si to taky konečně vyzkoušejí. Není možné, aby tomu unikali donekonečna. My jsme si pralesa užili až až.“ „Dostal jsem se do fáze, kdy už mě kluci můžou jen překvapit. Dneska se jim to chvíli dařilo a pak se zase stane něco nepochopitelného. S tímhle půjdeme do pralesa a půjdeme tam zaslouženě. Celou sezónu se tu extraligu "učíme" ale ukazuje se, že jak hráči, tak i Jarda jako majitel se to nenaučili pořádně. A teď se to naplno ukazuje, že na tu extraligu jsme se úplně dobře nepřipravili ve všech ohledech.“   Závěrem Při pohledu na tabulku TELH po 48. kole to vypadá, že Liberec první místo neopustí. Zato týmy na 2. - 4. místě se ještě mohou promíchat – bodové rozdíly jsou minimální (84 – 86 bodů). Trochu osamocena je v tabulce Kometa se svými 76 body. Na páté místo by dosáhnout mohla, ale dovolí to Třinec? A má na to Kometa formu? Další „tabulkovou“ skupinu tvoří týmy na 7. - 10. místě. Jejich bodové zisky jsou od 65 do 70 bodů. I zde se může pořadí změnit. Sedmdesát bodů mají shodně Hradec Králové a Olomouc. Oba týmy by mohly zaútočit na šestou pozici, ale co na to Kometa? Tabulku uzavírá čtveřice Vítkovice, Litvínov, Pardubice a Kladno. Nejblíž k záchraně extraligové příslušnosti mají Vítkovice s 59 body, Litvínov na ně ztrácí body tři. Na předposledním místě jsou Pardubice a sestupové místo momentálně patří Kladnu. Kdo z nich se dokáže vyburcovat k maximálním výkonům? To brzy zjistíme. Do konce TELH zbývají už jen čtyři kola.   Bonus Při brouzdání diskuzními fóry jsem narazila na následující diskuzi mezi pardubickými fanoušky: „Není moc extraligových stadiónů, kde se ti vevnitř kouří od pusy :-))) Zatím bezkonkurenčně nejhorší úroveň, kde jsme byli. Jeden vchod dovnitř s dvěma turnikety, vevnitř kosa jako prase, všechno rezavý, zvenku to vypadá jak sklad z vlnitého plechu. Dokonce i nápis ZIMNÍ STADION je oprýskaný a zašlý, jako kdyby to tam psali před desítkami let. Tohle vůbec nechápu, dobrý nemám peníze na novou halu, ale že by neměli ani na barvu??? Fakt divný.“ „To nemá cenu zbytečně vrážet prachy do barev a natírat rezatý plechy. To pak můžeš začít vyměňovat kliky u dveří a nezastavíš se. Jen ať to na městě vidí, alespoň se dřív rozhodnou...“ „Jděte se už vycpat s tím elitářstvím. Pořád hledáte ne soupeře, ale nepřítele! U nás v Pardubicích ta hala taky není taková, jaká by mohla být, protože se šetřilo tam, kde se nemělo. Sloupy na "velký H", akustika skoro na "velký H", sedadla nepohodlná... Ale měli jsme štěstí, že to město Kusýmu sežralo i s navijákem. Tak buďme rádi a nenavážejte se do jiných měst. Olomouc je nádherná svým historickým městem. A co máme my? Jednu křižovatku a zaplivanou Třídu Míru? Olmik hraje výborný hokej s no name plejerama. Buďme za ni rádi a nikoho nevyměňujte za někoho, který je bez dvou za dvacet. Podívejte se do Švajcu, v čem se dá hrát špičkový hokej. Ve Finsku i ve Švédsku to taky není všude navoněné. V tomhle souhlasím s pochybovači hokeje - nejsme v NHL.“ 
Aktualita
27. února 2020 napsala Talexa 4 komentáře
Číst dále

Víkend se sedmou třídou aneb první pokus o report z žákovského hokeje

Ve dnech 11. a 12. ledna hrály své zápasy sedmá a devátá třída, takže jsem si musela vybrat, na koho se půjdu podívat. Zvolila jsem si nakonec sedmáky a oba víkendové dny jsem s nimi strávila v plecharéně. Za soupeře měli v sobotu polský tým Metropolia Silesia, v neděli to potom byli HK Mladí Draci Šumperk.
HC Olomouc : Metropolia Silesia   8:5 Malí Kohouti se pustili do hry s vervou a v čase 5:55 vstřelili první gól, jehož autorem byl Dominik Řípa (ano, je to syn Jirky Řípy, který hrával za Moru). Naši kluci Silesii ve všech směrech přehrávali, ale další gól se jim podařilo dát až v čase 11:27 (autor Ondřej Špunar?) a potom za 25 vteřin přidali branku další – čímž upravili stav zápasu na 3:0 ve svůj prospěch. Možná lehce uspokojili, že jim začátek zápasu krásně vychází, když o deset sekund později přišlo „napomenutí“ v podobě gólu Silesie, která tímto snížila na 3:1. Byl to tzv. „gól z ničeho“; na ledě se v tu chvíli skutečně nic moc nedělo a pravděpodobně některý z polských hráčů jen tak plácl do puku a on kupodivu skončil v naší brance. Snad i díky tomu olomoučtí  znovu zvýšili tlak na svého soupeře a výsledkem byly dva góly v čase 17:01 a 17:13. První třetina tedy skončila za stavu 5:1 pro malé Kohouty. Co se týká střelců gólů, ztratila jsem se hned v této třetině. Prostě jsem nestíhala fotit, fandit a ještě si zapisovat, kdo dal gól a další poznámky k utkání. Doufala jsem, že mi v tom pomůžou onlajny, kde bývají i výsledky žákovských kategorií, ale jako z udělání u zápasů 7. třídy nebylo ani písmenko. Do druhé třetiny nastoupila úplně jiná Silesia (však je jejich trenér o přestávce pěkně seřval) a zápas byl mnohem vyrovnanější, než v první třetině. Ale hned v čase 21:15 byli vyloučeni současně dva naši hráči, takže jsme hráli pouze ve třech. Začátek tohoto oslabení náš tým přežil „ve zdraví“ a o minutu později byl vyloučen na 2 minuty i jeden hráč Silesie. Hráli jsme tedy 3 proti 4 a asi 20 vteřin po návratu vyloučených do hry se přece jen soupeři podařilo dát gól. (V tu chvíli nastala kuriózní situace, kdy časoměřič přičetl gól olomouckému týmu, a polští rodiče si mohli vykřičet hlasivky, jak se snažili na chybu upozornit. Ale nikdo na to nereagoval a na časomíře svítil stav 6:1, třebaže správně mělo být 5:2.) Polský tým byl chvílemi herně lepší, ale naši se jen tak nedali a v čase 34:05 zvýšili svůj náskok na 6:2 – aby o 18 sekund později přidali další branku na 7:2. Ale Silesia nesložila zbraně a ještě ve 35. minutě vstřelila gól, takže do šaten se šlo za stavu 7:3 pro Olomouc.  (V tomto momentě byl konečně opraven stav na časomíře, kde doposud svítilo 8:3.) Druhá část hry byla mnohem vyrovnanější, ale náskok, který olomoučtí získali už v první třetině se Silesii smazat nepodařilo. Naši kluci možná trochu polevili a i proto skončila druhá třetina 2:2. V polské brance se jedním skvělým zákrokem blýskl jejich maličký gólman; téměř každý na zimáku si byl jistý, že to bude gól (situace je zaznamenána na jedné z přiložených fotografií). Za tento počin mu také všichni přítomní diváci zatleskali. Do třetí části hry jsme si přenesli ještě necelou minutu oslabení, ale přestáli jsme je se ctí. Zdálo se, že naši hráči jsou si vědomi náskoku, který mají a rozhodně nehráli s takovým nasazením, jako v první třetině. Ale dost možná to byla i součást taktiky, protože následující den je čekal další zápas a určitě by nebylo na místě nechat všechny síly jen v tomto utkání. Nicméně kluci i přesto dokázali své skóre navýšit brankou v 55. minutě – na 8:4. Silesia se však velmi snažila výsledek ještě korigovat, což se jí povedlo v čase 59:32, kdy upravila stav na konečných 8:5. V tomto zápase byli malí Kohouti lepším týmem, technicky vyspělejším. Dokázali dobře kombinovat a také bránit. V polovině utkání se vystřídali naši brankáři a druhou část odchytal Kristián Rychlý (který se jako malý klučina jednou dobrovolně přihlásil, že půjde do branky, když chyběl brankář a už u toho zůstal). Sestava HC Olomouc:  Patrik Vévoda nebo Stanislav Žbánek (G) (brankář s číslem 39 neměl na dresu jméno, takže nevím), Kristán Rychlý (G) Adam Fehér, Andrej Hebar, Šimon Gronych, Simona Izáková, Lukáš Konečný, Tomáš Mlčoch, Tomáš Navrátil, Jan Nemrava, Adrian Oláh, Matěj Pekař, Eliška Petřeková, Roman Přidal, Dominik Řípa, Ondřej Špunar, Filip Zimovčák Trenér: Kamil Přecechtěl Sestavu týmu Metropolia Silesia neznám, třebaže se mi podařilo najít seznam nominovaných hráčů – bylo jich ale mnohem víc, než se objevilo v zápase. A vzhledem k tomu, že Poláci neměli na dresech jména, nemohla jsem použít stejný systém jako u Olomouce. Totiž projít fotky a jména si opsat z dresů. Vývoj zápasu: 5:1, 2:2, 1:2 Počet vyloučených:  3:5 Počet diváků: asi 50   HC Olomouc : HK Mladí Draci Šumperk  4:3 Už od prvních minut utkání bylo jasné, že Šumperk bude mnohem kvalitnějším a těžším soupeřem, než byla Metropolia  Silesia. Hrál se rychlý hokej a síly na ledě byly zcela vyrovnané. Nicméně šťastnějším týmem byl ten olomoucký, kterému se podařilo vstřelit první branku v čase 13:23 a ujal se vedení 1:0. Mladí Draci ale bojovali ze všech sil a jejich úsilí bylo korunováno gólem v šestnácté minutě. Stav byl tedy srovnán na 1:1. Oba týmy i ve zbývajícím čase předváděly rychlý hokej, ale do konce první třetiny se už nic podstatného nestalo.  Samotný začátek druhé části hry napověděl, jak bude vypadat: už v čase 20:11 byl na 2 minuty vyloučen hráč Šumperka, o 3 minuty později jeden z mladých Kohoutů a za 60 sekund k němu na trestnou lavici přibyl další z jeho spoluhráčů. Šumperk díky tomu hrál jednu minutu přesilovku 5 na 3. Naši toto oslabení naštěstí zvládli a dali najevo, že je nic nezlomí a to tím nejlepším možným způsobem: v čase 25:58 vsítili gól na 2:1. Ale jejich radost z vedoucí branky trvala jen do 35. minuty, kdy Mladí Draci opět srovnali stav na 2:2. O chvíli později dostal dvouminutový trest jeden z hráčů Šumperka a malí Kohouti měli tedy k dispozici přesilovku. Využít ji ale nedokázali, šumperští skvěle bránili. Do kabin se tedy odcházelo opět za rovnovážného stavu – 2:2. Celá druhá třetina byla poznamenána pěti dvouminutovými tresty, takže hra neměla stejný spád, jako její první část. Byla jsem velmi zvědavá na závěrečnou třetinu, protože oba týmy měly za sebou zápasy z předchozího dne. Mohlo to tedy být také o tom, komu dojdou dřív síly. Navíc si jedna šumperská máma hlasitě stěžovala, že jejich trenér stále staví jen dvě svoje oblíbené lajny, takže mohlo dojít i k tomu, že by je „utavil“. Nevím, co si naši hráči řekli v kabině, ale od začátku poslední třetiny působili lepším dojmem než jejich soupeř. Byli živější, aktivnější a tento svůj přístup dokázali zúročit hned v čase 40:56, kdy se opět ujali vedení 3:2. Šumperk hrál hůř, než v předchozích dvou třetinách, hodně chyboval a marně se snažil srovnat skóre. Mladým Drakům trvalo téměř 14 minut, než k nelibosti olomouckých fanoušků nakonec přece jen stav srovnali na 3:3. Ale malí Kohouti jim dopřáli radost jen jedinou minutu, protože vzápětí dali gól na 4:3. Šumperk na tuto situaci zareagoval odvoláním brankáře (v čase 58:02), ale snaha Mladých Draků o srovnání stavu vyzněla naprázdno. Malí Kohouti vyhráli 4:3. Tento zápas byl naprosto vyrovnaný, hráli spolu dva zcela rovnocenní soupeři. Byl to rychlý, svižný hokej, plný pošťuchování a šarvátek před brankami. Celou dobu zůstal v brance náš gólman s č. 39, tentokrát ke střídání nedošlo. Po zápase mě potěšilo také pěkné gesto naší kapitánky Elišky Petřekové, která si podala ruce nejen s rozhodčími, ale zajela i ke střídačce soupeře a potřásla si rukou s jejich trenéry. Sestava HC Olomouc:  Patrik Vévoda nebo Stanislav Žbánek (G) (brankář s číslem 39, jméno neznám),  Kristán Rychlý (G) Adam Fehér, Andrej Hebar, Šimon Gronych, Simona Izáková, Lukáš Konečný, Tomáš Mlčoch, Tomáš Navrátil, Jan Nemrava, Adrian Oláh, Matěj Pekař, Eliška Petřeková, Roman Přidal, Dominik Řípa, Ondřej Špunar, Filip Zimovčák Trenér: Kamil Přecechtěl Sestavu týmu HK Mladí Draci Šumperk neznám, nikde jsem ji nenašla. Jejich hráči měli opět dresy beze jmen, takže ani toto jsem nemohla využít k sestavení soupisky. Vývoj zápasu: 1:1, 1:1, 2:1 Počet vyloučených:  3:4 Počet diváků: asi 60   Závěrem V neděli jsem odcházela z plecharény velice spokojená, zápas se Šumperkem měl náboj a moc se mi líbilo, jak kluci hráli. Napínavé to bylo až do konce, který byl šťastný pro malé Kohouty. V sobotním utkání jsem si zase kromě dění na ledě občas všímala i chování přítomných rodičů, kterým vévodila jedna polská máma, která neustále křičela na celý zimák. Jednak hlasitě „koučovala“ celý polský tým a také se snažila rozhodit naše hráče pokřikem „Nedáš, nedáš!“, když jeli s pukem na soupeřovu branku. S rodiči bývá na zápasech dětí občas docela zábava.  Je mi jasné, že tenhle report má k dokonalosti daleko a kdyby se mě někdo zeptal, jak se taková zpráva píše, stačilo by na odpověď jedno slovo: špatně. Co se týká žákovských kategorií, nemáte k dispozici nic – tedy pokud nejste třeba rodič nebo trenér. Takže mi velkým pomocníkem byl můj foťák, kterým jsem zaznamenávala nejen malé hokejisty, ale také jakoukoliv změnu na časomíře (góly, tresty). A doma potom přišla na řadu mravenčí práce v podobě prohlížení kvanta fotografií a sepisování poznámek.  Sepsat takový report byla opravdu výzva, ale bavilo mě to.   Současná tabulka skupiny č. 5 LMŽ - 7.tř utkání výhra remíza prohra SKÓRE BODY  POŘADÍ HC Oceláři Třinec 19 17 1 1 150 : 42 35 1 HC Olomouc 19 12 3 4 115 : 77 27 2 HC Vítkovice Ridera 18 12 2 4 109 : 48 26 3 HKMD Šumperk 19 10 1 8 89 : 79 21 4 Metropolia Silesia 17 7 1 9 82 : 88 15 5 HC Frýdek Místek 18 7 1 10 89 : 113 15 6 HC RT TORAX Poruba 19 4 1 14 75 : 141 9 7 HC AZ Havířov 2010 19 0 0 19 37 : 158 0 8  
Report
19. ledna 2020 napsala Talexa Žádný komentář
Číst dále

Ohlédnutí za zápasy s Karlovými Vary a Pardubicemi

HC Olomouc : HC Energie Karlovy Vary - 4:2 Ve čtvrtek 26. prosince jsem navštívila plecharénu po delší době, ale nechtěla jsem porušit tradici. Hokej v období vánočních svátků totiž už několik let patří do rodinného programu. Šla jsem na zápas  bez jakéhokoliv očekávaní, s mírnou zvědavostí, jestli se obraz naší hry nějak změnil.  Když dal ve třetí minutě utkání gól Franta Skladaný (krásně nahrál sám sobě o mantinel), říkala jsem si, že má motivaci (přece jen ve Varech nějaký ten rok odehrál). Ve 22. minutě srovnal stav zápasu na 1:1 karlovarský Martin Rohan, na což odpověděli krásnou akcí Lukáš Klimek s Lukášem Nahodilem a změnili skóre na 2:1. O něco později byl Skladaný vyloučený dvakrát po sobě a mě napadlo, jestli není přemotivovaný; podotkla jsem, že by ho raději měli nechat sedět na střídačce. Krátce po začátku třetí třetiny dal svůj první gól sezony Vilda Burian a provedl to opravdu elegantně. V 53. minutě byl Skladaný vyloučený za hru vysokou holí na 4 minuty (došlo na moje slova) a Vary dlouhou přesilovku dokázaly využít. Skóre bylo najednou 3:2 a slabším povahám na tribunách se opět zrychlil tep. Soupeř měl na srovnání stavu necelých pět minut a o chvíli později odvolal brankáře. Ani to však nepomohlo, naopak s pukem si dojel až k prázdné brance Pavel Musil a svým gólem zpečetil stav zápasu na konečných 4:2 pro Moru. Karlovy Vary možná neodehrály svůj nejlepší zápas, ale stejně jsem měla dojem, že byly živější, dravější a rychlejší než my. Co se zmíněné rychlosti týká, mnohokrát jsem si všimla, že náš hráč jede za pukem svým tempem a nezrychlí, třebaže má za sebou soupeře. A ten ho většinou přebruslí. V našem herním projevu je pořád jakási nejistota, snadno ztrácíme puky, přihrávky jsou nepřesné.  Současná hra Mory asi obecně moc netáhne, protože jsme měli v tomto kole nejslabší návštěvu z celé extraligy.   HC Olomouc : HC Dynamo Pardubice - 1:2 Nemohu říct, že bych na zápas s Pardubicemi šla s přesvědčením, že je v pohodě „přejedeme“. Červík pochybností přece jen hlodal, protože Mora už víckrát předvedla, jak umí prohrát s týmy ze spodních pater tabulky. Ovšem to, co se odehrávalo na ledě, překonalo i ty nejhorší představy. V první třetině se Mora ochotně přizpůsobila hernímu „stylu“ Pardubic a já myslela, že usnu. V polovině třetiny jsme dali gól ve vlastním oslabení (opravdu jsem čekala, že Pavel Musil ten puk jenom vyveze co nejdál). Na začátku druhé části hry pardubičtí srovnali stav na 1:1 a Mora potom měla postupně k dispozici 4 přesilovky, které trestuhodně nevyužila; sledovat je bylo jen pro silné nervy. Ve třetí třetině hned ve 43. minutě daly Pardubice druhý gól a bylo hotovo. Mora v té části hry projevila konečně nějakou bojovnost a snažila se o srovnání skóre, nicméně Dynamo po zbytek utkání už jen vyhazovalo puky z pásma a bránilo výsledek. Pro diváka bylo utrpení takovou hru sledovat. Kohouti v závěru zkusili hru bez brankáře, ale po vyloučení J. Ondruška byla tato zmařena. Na hodnocení tohoto zápasu by možná stačilo jedno velmi výstižné slovo a to: holomajzna. Naši hráči byli nedůrazní, měli špatný pohyb. Možná by po tomto zápase mohli sepsat manuál, který by měl dvě části: I. – Jak netrefit prázdnou branku, II. Jak hrát přesilovku, aby nepadl gól. Opravdu nevím, kdy jsem Moru viděla hrát tak špatně. Vážně je to tak, že se silným soupeřem hrajeme většinou dobře a se slabším špatně? Nebo jak mnozí tvrdí, že neumíme tvořit hru? Po takovém zápase opět klubu klesne návštěvnost, protože fanouškům už dochází trpělivost. Ne každý je ochotný dlouhodobě dávat (platit vstupné, fandit, mrznout) a nic za to nedostat.   Shrnutí Hrajeme už třetí čtvrtinu extraligy a Mora visí na 10. místě tabulky s pouhým sedmibodovým náskokem na poslední Pardubice, kterým právě darovala 3 body. A někteří fanoušci jsou po prohraném zápase schopni stále tvrdit, že nám jen chybělo štěstí. Ale stačí se nad tím zamyslet: to mají Liberec, Sparta Plzeň, Mladá Boleslav a Třinec v zápasech stále štěstí, že jsou v tabulce na prvních pěti místech? Někdo namítne, že mají lepší hráče, produktivnější. Ale vždyť my máme letos papírově nejlepší tým, od postupu do extraligy. Už nemáme jen bezejmenné bojovníky, ale i nějaká ta „jména“. A není těch „jmen“ třeba na náš tým moc? Vybavuje se mi, jak v jedné sezóně náš GM velmi stál o návrat Erika Hrni zpět do Olomouce a řekl k tomu: „Erikovi by se u nás hrálo líp, protože v Třinci je hodně náčelníků a žádný indián.“ Nenastala u nás letos situace, že těch náčelníků máme víc, než tento tým unese? Ne vždy známá jména znamenají automaticky klubový úspěch – stačí vzpomenout na Chomutov v sezoně 2013/14. Může pomoci neustálé utěšování se, že bude líp, že je třeba věřit a doufat? Nevšimla jsem si, že by moje víra ve vítězství skutečně přinesla 3 body, stejně tak vidím víceméně stále stejnou hru, ať na zimáku jsem nebo ne. Nepatřím k těm, kteří by klub zatracovali po jednom prohraném zápase. A nepatřím ani k tzv. „fanouškům úspěchu“. S chutí Kohoutům zatleskám i po prohraném utkání, když budu vidět, že bojovali do posledního dechu. Ta bojovnost mi letos u týmu opravdu chybí, nevidím ji tam. Na Moře mi skutečně záleží, ale to neznamená, že jsem ochotná sledovat ten chaos na ledě. Zažila jsem toho s klubem opravdu hodně a myslím, že je naprosto v pořádku, když mi současný stav vadí. Mám za to, že je to lepší, než nad tím mávnout rukou a říct: „No co, vždyť je to jen sport“.
Report
29. prosince 2019 napsala Talexa 2 komentáře
Číst dále

Winter Classic - HC Orli Uničov vs. HK Kroměříž

V neděli 8. prosince měli odehrát 14. kolo Krajské ligy ledního hokeje uničovští Orli. A protože to měl být domácí zápas, rozhodla jsem se, že se na ně zajedu podívat. Pro jistotu jsem si v polovině týdne ověřovala, jestli se něco nezměnilo a nestačila jsem kulit oči. Všechno bylo jinak! Zápas byl přesunut na sobotu, do Rýmařova a na otevřené kluziště – prostě Winter Classic!
To jsem si nemohla nechat ujít. Přes facebook jsem si udělala rezervaci do autobusu, který měli objednaný uničovští fanoušci a v sobotu po poledni jsem nasedla do vlaku směr Uničov. V Uničově bylo mokro, drobně pršelo a ve mně hlodal červík pochybností, aby nebyl zápas kvůli počasí zrušen. Vydala jsem se do hospůdky na zimáku, neboť tam byl sraz a hledala člověka, kterému mám zaplatit za cestu. Šel poznat celkem snadno: před sebou měl hromádku peněz a kontroloval, kdo už přišel a kdo chybí. Prostě Šéf. Koukali na mě jako na cizího, protože to byla parta lidí, kteří se evidentně znali. A když se Šéf zeptal, odkud jsem a já že z Olomouce, viděla jsem, že mu něco vrtá hlavou. Ale neřekl nic. Zatím. Přesně v 15:45 jak bylo dohodnuto, vyrážíme z Uničova. Je nás celkem 31 a dva bubny. Po krátké chvíli si poblíž sedl Šéf a říká: „Paní, vy jste přímo z Olomouce?“ A já, že ano. „A to se jedete podívat do Rýmařova na Uničov?“ V očích obrovský otazník a nevyslovený dodatek – když máte v Olomouci extraligu? Vysvětlila jsem mu, že většina kluků z uničovského týmu hraje za Olomoucké Eagles extraligu in-line hokeje a že se jedu podívat, jak jim to jde na ledě. A především, že se těším na Winter Classic.  Jak se vzdalujeme od Uničova, počasí se zhoršuje. Mlha, která se vzala bůhvíkde, je čím dál hustší.  Jedeme asi půl hodiny, v autobuse je zhasnuto (asi aby lidi moc nezlobili), venku tma, mlha a sem tam zahlédnu ojíněné stromy. Nabývám dojmu, že nejedu do Rýmařova, ale do velké Nicoty.  Najednou světla, domy a někdo říká: „Už jsme tady!“ Soukáme se z autobusu a zjišťujeme, že to venku hodně klouže. U vchodu na kluziště platíme vstupné 40 Kč za osobu, což je skvělá cena v porovnání s tím, co za ni všechno dostanete: prší na vás, sněží na vás, každou chvíli sebou praštíte na kluzkém povrchu, můžete si postavit sněhuláka ze „sněhu“ který vysype rolba a v neposlední řadě můžete dostat pukem do hlavy. No, nekupte to. Fanoušci obou týmů ukázněně zaujímají svá místa a může se začít. Rychle zkoumám, odkud se mi bude nejlíp fotit a zakotvím vedle budky pro hlasatele, poblíž kroměřížských fanoušků. V 16:30 vjíždějí hráči na led a hlasatel oznamuje sestavy: HC „Orli“ Uničov: Dalibor Sedlář (Milan Axmann) – Jan Klvaňa, Marek Fekiač, Tomáš Halouska, Libor Navrátil, Jiří Paška, Jakub Fryč – Adam Drdla, Martin Chytil, Tomáš Sršeň, Pavel Handl, Marek Vrána, Ivo Kratěna, Jakub Čuřík, Petr Žajgla „C“ HK Kroměříž: Martin Svoboda (Tomáš Fajgl) – Michal Tkadlec, Martin Vávra, Pavel Omelka, Roman Nesrsta, Jiří Osina, Roman Šťastný – Tomáš Kristek, Martin Gazda, Petr Vaněk, Vojtěch Kudlička, David Hubík, Jaroslav Jelínek, Ľubomír Murín „C“, Patrik Zavřel, Kryštof Knápek Je mi kluků docela líto, protože v tu chvíli prší a led dostává zabrat. Vytahuji z batohu foťák a mrzí mě, že jsem si nevzala sluneční clonu (kvůli reflektorům na stožárech), ale nějak se s tím srovnám. Můj Nikon asi také projde testem: budeme spolu soutěžit, kdo bude víc mokrý.  Zápas začíná. Na tak těžkém ledě se nedají předvádět žádné technické kousky, hráči jsou rádi, že vůbec bruslí. Hra se rozjíždí pomaleji, ale už v čase 5:35 se podaří ujet uničovskému Martinu Chytilovi a střelou nad levý beton překonává kroměřížského brankáře. Asistence: Pavel Handl. Uničovští fandové jásají, což asi hráče nabudilo a za dvě minuty střílí Marek Vrána druhý gól. Asistence: Pavel Handl a Tomáš Sršeň. Hra se přelévá z jedné strany na druhou, hráči zkoušejí, co jim těžký led dovolí. Moc toho ale není: puk skoro nelze střílet po ledě, protože se v půli své dráhy zastaví. Nakonec se jako nejlepší taktika jeví dojet s kotoučem co nejblíž k bráně soupeře a vystřelit. Tímto stylem se o gól pokoušejí oba týmy a podaří se to až kroměřížskému Kryštofu Knápkovi -  minutu a půl před koncem první třetiny. Orli asi trošku usnuli na vavřínech a tím si vykoledovali gól do šatny. Ještě před koncem třetiny ke mně přichází muž v oranžové vestě pořadatele a ptá se, jestli jsem od novin. Říkám, že ne a mám obavy, že mi zakáže fotit, protože mi to nikdo nepovolil.  Ale odchází pryč, takže zatím je to v suchu. No, úplně doslova ne, protože déšť vystřídalo drobné sněžení. Bundu mám pěkně mokrou a říkám si, že teď se ukáže, jestli je skutečně 100% waterproof. Ale raději se půjdu někam ohřát. U východu kontrolují vstupenky a jak šmátrám v kapse, tak mi najednou ten kousek papíru spadne do kaluže. Pořadatel se směje a říká: „Jo, už ji vidím!“ Hospoda se zcela nečekaně jmenuje „U kluziště“ a je tam narváno; sednout si není kam. Potřebuji si do bot vsunout vyhřívací vložky, tak nakonec zakotvím v chodbičce u WC a boty si zateplím tam. Chvíli se zdržím, abych se zahřála. Žádný komfort, ale aspoň teplo. A mám bezvadný „výhled“, protože na zdi visí zasklený dres č. 88 Patricka Kanea z Chicago Blackhawks. Nikdy jsem NHL dres neviděla takto „face to face“ a tak jsem překvapená, jak je perfektně vypracovaný (ušitý).  Akorát nevím, jestli by Kane měl radost z toho, že visí na zdi u WC. Začala druhá třetina. Uničovští asi měli nohy ještě v šatně, protože už po půlminutě hned z první šance střílí Kroměříž vyrovnávací gól. Autorem je Jaroslav Jelínek. Hráči Kroměříže najednou ožili a je jich plný led. Cítí šanci zápas otočit a také se jim to podaří. Po úniku Jelínek nabídne puk Romanu Šťastnému a ten trefuje odkrytou branku. Uničovští jsou jako opaření a dost dlouho trvá, než se vzpamatují. Možná si po dvou rychlých gólech v první třetině mysleli, že to půjde samo? V polovině druhé části hry se síly vyrovnávají, Orli hrozí z rychlých brejků, ale protlačit puk za brankáře Svobodu se jim nedaří. Žádný gól už nepadne, tak se jde do šaten za stavu 2:3 pro Uničov. Obcházím kluziště, abych si vytipovala další možná místa na fotografování a málem schytám pár sněhových koulí od dětí, které řádí na hromadě „sněhu“ z rolby. Opět se uchýlím do „své“ chodbičky a po chvíli za mnou zase přijde pořadatel, co se mě ptal, jestli jsem od novin. Tvářím se nebojácně a říkám si, že když mi fotit nezakázal hned, tak snad už to neudělá. Trochu nesměle se mě ptá, jestli bych mu potom neposlala nějaké fotky, že jim nepřišel fotograf. Slíbím mu to a domluvíme se, že mi potom dá mailovou adresu. Wow! Už jsem skoro fotograf!  Začíná třetí třetina. Počasí se konečně trošku umoudřilo a z nebe momentálně nic nepadá. Síly na ledě jsou nyní vyrovnané. Orli se snaží zvrátit pro ně nepříznivý stav, ale gólman Kroměříže je bezchybný. Na druhé straně chytá výborně i Dalibor Sedlář. Kroměřížští poctivě brání a když mají možnost, tak se snaží ještě o nějaký gól své skóre navýšit. Ve 47. minutě je za sekání vyloučený Pavel Omelka a Orlům se nabízí šance na vyrovnání. Snaží se o to tak urputně, že v jednu chvíli puk přeletí ochrannou síť a málem trefí prehistorickou časomíru. Vystupňované úsilí uničovských nakonec vyústilo ve dva krátce po sobě jdoucí fauly (Tomáš Halouska – nedovolené bránění, Jiří Paška – podrážení) a hosté mají k dispozici dvojnásobnou přesilovku. Během ní gól nepadne, ale jakmile se z trestné lavice vrátí Tomáš Halouska, navyšuje Kroměříž skóre na 4:2. Autorem branky je Martin Gazda. Do konce zápasu už moc času nezbývá, Orli to ještě zkoušejí bez brankáře, ale už se nic nestane. Konečný výsledek zápasu je tedy 2:4 pro Uničov. Odcházíme k autobusu. Někdo ověřuje, jestli jsme všichni a za chvíli odjíždíme. Během cesty zjišťuji, že uničovským fandům prohra nijak moc nevadí. Svému týmu věří; možná i proto, že letos mají Orli zatím výbornou sezonu: z 15 zápasů prohráli jen 4. A potvrdilo se i to, že lídr soutěže nemusí vždy porazit tým z poloviny tabulky. Uničov díky prohře spadl na druhé místo, což není žádná tragédie. Je příjemné zjištění, že i nejnižší liga má své věrné fanoušky, které neodradí od výjezdu na Winter Classic ani velmi špatné počasí. A podporují svůj tým opravdu usilovně, jen je jich menší počet než na zápasech ve vyšších soutěžích. Díky tomuto zápasu jsem také měla možnost posoudit, jak moc se liší styl hry v krajské lize a extralize. Hraje se opravdu jinak, nikdo nikoho „nebourá“, hráči se u mantinelů spíš přetlačují. I fauly jsou takové obyčejné (hákování, podrážení, sekání) a jsou většinou jen důsledkem herního zápalu. Vyloženě zákeřný faul jsem neviděla. Nikdo také neskáče do střel, neviděla jsem žádné hity. Asi to bude tím, že zaměstnavatelům hráčů by se nelíbilo, kdyby byli často v pracovní neschopnosti kvůli úrazu z hokeje. A možná se někdo pozastaví nad tím, proč píšu o uničovském hokeji. Hlavním důvodem je, že následující hráči uničovských Orlů prošli v minulosti různými kategoriemi olomouckého hokeje a já na ně nezapomínám: Jan Beier, Lukáš Dobrý, Adam Drdla, Jakub Čuřík, Marek Fekiač, Pavel Handl, Tomáš Halouska, Stanislav Husák, Jan Klvaňa, Jindřich Kolovratník, Ivo Kratěna, Libor Navrátil, Jiří Paška, Dalibor Sedlář (B), Tomáš Sršeň, Michal Šimo, Marek Vrána, Petr Žajgla
Report
16. prosince 2019 napsala Talexa 5 komentářů
Číst dále

To byla jízda! Hokejisté HC UP Olomouc předvedli nečekaný obrat!

V pondělí 11. listopadu nepřijel do Uničova Martin na bílém koni, ale sjeli se tam hokejisté týmů HC UP Olomouc a BO Ostrava Vítkovice Steel, aby odehráli 8. kolo Univerzitní ligy ledního hokeje. A kromě nich i ti, kteří to nemohli bez hokeje vydržet do pátku, kdy zase začíná extraliga.
Pod dohledem 112 diváků začali olomoučtí aktivněji, ale do sítě soupeře puk nedotlačili. Posléze chybovali v obraně a Ostravané toho dokázali využít. První gól dal ve čtvrté minutě Jakub Gelnar, druhý o čtyři minuty později Adam Kropka. Domácí tým se dokázal lehce vzepřít a to gólem Mikuláše Rimmela v deváté minutě. Radost z kontaktní branky ale trvala jen 30 sekund, potom opět skórovali ostravští borci, kterým vrátil dvougólový náskok Kryštof Fejko. Krátce na to měli hosté výhodu přesilovky, kterou ale nevyužili. Stejná situace proběhla na konci první třetiny i u domácího týmu. Do šaten se tedy odcházelo za nelichotivého stavu 1:3 pro domácí tým. Krátce po začátku druhé třetiny se zkusil prosadit střelou z mezikruží Jakub Dušan Vaňo, načež z okamžitého protiútoku vstřelil branku hostující Marek Smrčka. Ve 27. minutě navýšil na 1:5 Dominik Plášek a fanoušci HC UP rozhodně nejásali. Ve stejné minutě hráči v zápalu boje převrátili branku na domácího brankáře Martina Molnára, který v této sezoně chytal vůbec poprvé. Bylo vidět, že je trochu otřesený, nicméně v brance zůstal (ono mu vlastně nic jiného ani nezbývalo, protože HC UP s sebou náhradního brankáře neměla). Od té chvíle převzali otěže zápasu hráči domácího týmu a po několika neúspěšných pokusech skóroval ve 32. minutě Jakub Müller a o minutu později Dušan Kerda. Do konce druhé třetiny se už nic zásadního nestalo, pouze byli postupně vyloučeni dva hráči Olomouce a jeden z hostujícího týmu. Stav po druhé třetině - 3:5.   Na začátku třetího dějství byl vyloučen hráč Ostravy Kryštof Fejko, který se asi díky tomu zdravě naštval, protože krátce po uplynutí svého trestu vstřelil další branku a skóre upravil na 3:6. A potom se začaly dít věci. Olomoučtí borci se i za tak nepříznivého stavu nehodlali vzdát a jako správný kapitán jim šel příkladem Dominik Hajšman, který v čase 43:12 korigoval stav na 4:6. Asi to zapůsobilo, protože v 52. minutě přidali další dva góly Dominik Cach a Jakub Müller a bylo srovnáno! Ostravané byli jako opaření a na nic kloudného se nezmohli. V 53. minutě potvrdil svou roli kapitána dalším gólem Dominik Hajšman, který překonal hostujícího brankáře a upravil stav na 7:6. Olomoucký tým poprvé v zápase vedl a dokázal na Ostravany vyvíjet velký tlak. Zvýšené úsilí olomouckého týmu bylo v 58. minutě korunováno gólem Dominika Cacha. V 59. minutě byl domácí tým oslaben díky vyloučení Jakuba Müllera za hákování, čehož se snažili Ostravané využít a sehráli power play. Docílili ale jen toho, že obdrželi další gól do prázdné branky – autorem byl Dominik Dubovčí, který tím upravil stav na konečných 9:6 pro domácí tým. Třebaže polovinu utkání měli převahu hosté, tým HC UP byl nakonec ten, který se radoval. Dvěma góly se v zápase blýskli Dominik Hajšman a Dominik Cach, po dvou asistencích si připsali Jan Kropáč a Martin Pěcha – všichni odchovanci HC Olomouc (Dominik Cach momentálně nosí Zlatou helmu jako nejlepší střelec HC UP). Hráči HC UP předvedli něco, co se hned tak nevidí. Ani za stavu 1:5 se nevzdali, obrátili v podstatě prohraný zápas a nejen že srovnali stav, ale dokonce přidali góly navíc - to chce jen smeknout klobouk a poklonit se. Olomoucký tým fungoval skvěle a odměnou jim bylo (pro leckoho nečekané) vítězství.   Fotky z http://hokej.upol.cz
Report
13. listopadu 2019 napsala Talexa 3 komentáře
Číst dále

Čistič, aneb co dělat, když je zrovna reprezentační pauza

Leckdo z vás si možná říká: „Co já budu dělat, když Mora teď nehraje?“ Jistě, je možné sledovat hokejové reprezentace či se věnovat činnostem a koníčkům, na které nebyl čas. Já si v takových dnech čtu nebo koukám na filmy. A co se četby týká, měla bych jeden tip: publikaci Ondřeje Zamazala „Čistič“. Kdo ji nezná, název mu moc neřekne (ne, opravdu to není příběh z prostředí mafie). Ale když se přidá podnázev „Pozor, píská Milan Minář!“, téměř každý si vzpomene.
Pozor, píská Milan Minář!Milan Minář patřil téměř 20 let k nejlepším českým rozhodčím. Pískal na 5 mistrovstvích světa, v hokejové extralize odpískal 755 utkání. Mezi hráči a trenéry si vydobyl mimořádný respekt: citem pro hru, komunikačními schopnostmi i nesmlouvavostí, s jakou na ledě řešil složité situace. Za to, jak si uměl poradit s problémovými hráči, si vysloužil přezdívku „Čistič”.Kniha je otevřenou zpovědí člověka, který se vypracoval v jednu z nejuznávanějších kapacit ve svém oboru. Mapuje profesní historii M. Mináře, odkrývá zákulisí profesionálního hokeje a nevyhýbá se ani soukromému životu. Málokdo ví, s jakými životními kotrmelci se M. Minář musel vyrovnávat v osobním životě: s vazbou na Mírově, milionovými dluhy nebo rozvodem. Publikace obsahuje fotografie, vzpomínky bývalých kolegů a hráčů a v neposlední řadě i statistiky utkání, které Milan Minář odpískal (v extralize i na mistrovství světa).Dozvíte se, proč se M. Minář pořád při utkáních mračil, co přispělo k tomu, že s Radkem Dudou nikdy neměl na ledě žádný problém, jak dlouho se zná s Jirkou Dopitou, jaké to bylo na Mírově a proč vlastně skončil s pískáním. Ale také kde jedl nejlepší chlebíčky a který z hráčů si před zápasem vždycky dával rum. Kniha se čte opravdu velmi dobře a mohu ji jen doporučit.Ukázka z knihyNejvíc okolností se mi vybaví kolem mého posledního zápasu v extralize (12. 9. 2014). V září 2013 jsem ohlásil poslední sezonu, na jaře jsem s pískáním skončil a s předsedou komise rozhodčích extraligy Pavlem Halasem jsme se dohodli, že v září 2014 vybereme utkání, na kterém se oficiálně rozloučím. V té době nás končilo víc, Pavel usoudil, že si rozlučku zasloužíme všichni, ale chtěl nás nasadit až na druhé, třetí nebo čtvrté kolo. Přitom já jsem si v rozlosování našel, že hned v prvním zápase hraje doma Olomouc. Já už jsem v té době v Olomouci žil. Když jsem postupoval do extraligy, Olomouc zrovna prodala licenci do Karlových Varů, a když jsem končil, vracela se po 17 letech zpátky. To všechno způsobilo, že jsem se chtěl rozloučit v olomoucké plecharéně. Kdyby to nešlo, skončil bych v tichosti bez rozlučkového zápasu. Volal jsem řediteli extraligy a Josef Řezníček se za mě přimluvil. Všechno dopadlo, jak jsem si plánoval.Samotné utkání, Olomouc-Slavia, jsem si neskutečně užil. Skočil jsem na led a celá hala skandovala mé jméno. Byli tam fanoušci, kterým jsem kdysi věnoval své rozhodcovské dresy, ti si je na sebe oblékli. Pískal jsem s Romanem Polákem, na čáře byli „Toška“ Tošenovjan a „Hlaváč“ Hlavatý.Na ledě to jednoduché nebylo: první zápas sezony, Olomouc jako nováček extraligy… Domácí žádná rozlučka nezajímala. A já se zase nechtěl rozloučit nějakou vyloženou botou. Někdy v průběhu zápasu jsem nechal bez povšimnutí úplně běžný zákrok a kapitán Slavie Jaroslav Bednář se na mě otočil:„Tohle nezapískáš?“ A já mu v klidu odpovídám: „Jardo, já už dneska pískám naposled.“ On se zarazil a říká: „To si děláš prdel?“ – „Ne, je to můj rozlučkovej zápas.“ – „Ty jsi debil!“ a zmizel. S Jardou mě pojil nadstandardní vztah, takovouhle konverzaci si mohl dovolit. Kniha na heureka.cz nebo zboží.cz Úvodní foto: iSport.cz
Aktualita
7. listopadu 2019 napsala Talexa 5 komentářů
Číst dále

Ideální vlakové spojení: Pojeďte s námi podpořit Moru do Pardubic

Po neskutečném výjezdu do Prahy, kam vyrazilo několik stovek olomouckých fanoušků, je tady další vlakový výjezd. A ještě bližší. Pardubice jsou od Olomouce opravdu kousíček, hraje se navíc opět v neděli odpoledne, takže není nad čím přemýšlet… Kromě toho Mora vůbec nehraje špatně: doma porazila silný Liberec, venku zvítězila v Plzni. Zatímco Pardubice se trápí a aktuálně se v tabulce Tipsport extraligy nachází na předposledním místě.
Zápas HC Dynamo Pardubice vs. HC Olomouc se hraje v neděli 2. prosince (15:00). Pokud chcete jet na skupinovou jízdenku s Ultras Mora, hlaste se do zpráv na jejich FB. Vlak směrem do Pardubic (Ex 128 Vsacan): Olomouc hl.n. – 12:08 (odjezd) Pardubice hl.n. – 13:36 (příjezd) Vlak zpátky do Olomouce (Ex 545 Hutník): Pardubice hl.n. – 19:23 (odjezd) Olomouc hl.n. – 20:44 (příjezd) Pro fanoušky hostí je v ČSOB Pojišťovna ARENĚ vyhrazen sektor 201, který má kapacitu 200 míst. Vstupenky do něj si můžete koupit až v den utkání, a to přímo na pokladně stadionu. Cena jednoho lístku činí 150 Kč.
Aktualita
28. listopadu 2018 napsal Zaky Žádný komentář
Číst dále

Fanoušci si to zaslouží zažít znovu, říká strůjce titulu Mory Pavel Čech

V prvním díle jsme vyzpovídali Maria Cartelliho, nyní přinášíme další rozhovor s osobností olomouckého hokeje. A je to opravdu velká ryba! Naši výzvu totiž přijal Ing. Pavel Čech, bývalý prezident HC Olomouc a zároveň strůjce jediného titulu Mory. Zeptali jsme se ho např. na mimořádnou sezónu 1993/1994, okolnosti prodeje licence nebo na současný stav olomouckého hokeje. Odpovědi jsou nesmírně zajímavé, některé informace až šokující, takže si určitě přečtěte tento rozhovor až do konce!
Píše se 11. duben roku 1994 a Olomouc se stává historicky prvním mistrem ČR v ledním hokeji. Co se vám jako první vybaví, když toto slyšíte? Díky za připomenutí, nějak rychle to uběhlo a za chvíli bude 25. výročí… Vybaví se mi tři sekvence. Za prvé: Vítězství v Českých Budějovicích a nechápavé pohledy a zděšení v očích budějovických hráčů a manažerů od Turka až po Pouzara. Za druhé: Pátý zápas na ledě Kladna s nepřátelskou atmosférou v zázemí, dramatické nájezdy a pak kabinu po vítězném závěru a postupu do finále. A za třetí: Druhý zápas s rozhodnutím v nájezdech v Pardubicích s živým kohoutem na ledě od našich fans, se střídáním gólmanů, neskutečnými nervy Aleše Pavlíka, který nás udržel ve hře a jehož nájezd byl zásadní pro vítězství v zápase a vlastně celou finálovou sérii. A pak už jen skvělá atmosféra domácích utkání a oslava titulu. Titul se ale nerodil lehce, dokonce se v průběhu sezóny měnili trenéři. Jak vlastně probíhala jednání s trenérem Josefem Augustou? Výměna byla nutná, bez ní bychom větší díru do světa neudělali. Napětí mezi týmem a trenérem explodovalo po zápase v Jihlavě a musel jsem to řešit. Akutně. Jednání s Pepíkem Augustou bylo jako vždy věcné a rychlé. On krátce před tím skončil ve Zlíně po dohodě, a když jsem mu asi třetí den po ohlášeném odvolání hlavního trenéra u nás zavolal, tak reagoval velmi vesele slovy: „Jsem myslel, že mi budeš volat už předevčírem! Tak co? Kdy a kde se potkáme?“ Druhý den ráno jsem si s ním dal kafe v motorestu Rohlenka. Já jel na zasedání Výkonného výboru ČSLH a on pak už pokračoval do Olomouce, aby stihl dopolední trénink, kde ho čekal pan Přecechtěl a natěšený tým. Naše jednání a domluva trvaly přesně to jedno kafe. Na play-off jste ještě přivedl dvě velké hvězdy z Německa – Josefa Řezníčka a Jirku Dopitu. Bylo těžké tyto hráče získat? Nic složitého to nebylo. Když kluci od nás odcházeli na tato zahraniční angažmá, tak bylo součástí dohody s nimi i s jejich kluby, že nám je uvolní, pokud my budeme pokračovat v play-off a jejich týmy už nikoliv. Eisbären Berlín a Jirku Dopitu trénoval Jarda Walter a Weißwasser s Pepikem Řezníčkem zase Zdeněk Haber. Bylo to vyřízeno během 48 hodin i na IIHF v Curychu a kluci přijeli do důvěrně známé kabiny – mezi své. Klubovými barvami byla zelená a bílá, symbolem Mory se stal kohout. Čím jste se vlastně nechali inspirovat? Víc faktorů dohromady zde sehrálo roli. Jednak většina týmů byla červeno-modro-bílá, Mora Mariánské údolí byla v privatizačním kvasu a dlouhodobě klub nepodporovala, nadále významně pomáhaly Dopravní stavby Olomouc s modro-zelenými barvami ve svém logu. Když jsme oslovili grafika a designéra pana Dostála, tak i on souhlasil, že zelená a modrá vystihují úrodnou Hanou lépe a pak už jen najít symboliku, aby to nebyly zkřížené hokejky nad pukem nebo kus erbu města apod. Návrh kohouta, symbol hrdosti a bojovnosti, jako typického představitele hanáckých gruntů byl právě od něj. A nám se líbil. Jediná podmínka byla, aby jeho ztvárnění nebyla komiksová karikatura, mělo to výraz a úroveň. Škoda že tato nadčasová ochranná známka není klubem dál používána. Můžete třeba prozradit, kolik činil v mistrovské sezóně rozpočet klubu? Zhruba 27 milionů korun celý klub, tedy s mládeží a kompletním nákladem na provoz zimního stadionu. V roce 2004 jste byl za machinace kolem olomouckého hokeje nepravomocně odsouzen, nicméně za tři roky později vás odvolací soud očistil. Kdo je tedy podle vás zodpovědný za prodej licence? Nutno podotknout, že moje vyšetřování začalo již v r. 1997, když první pokusy mě obvinit přišly v r. 1995. Trestní oznámení sepisoval ve velkém RNDr. Drdla, který dlouhodobě usiloval o pozici předsedy HCO. Sepsal vše, co kde zachytil, a splácal jablka s hruškami. Svým kolegům v PČR tak přidal hodně zbytečné práce. Obžaloba měla nakonec vůči mně pět obvinění, z nichž se přímo hokeje týkalo vlastně jediné, a to otázka úvěru u Agrobanky na výstavbu dnešního VIP sektoru nad tribunou, který jsme nedokončili z více důvodů. Před sezonou 1996/97 vstoupil prostřednictvím pojišťovacího makléřství INPOL do profi hokeje v Olomouci pan Charouz, který se tehdy velmi angažoval v privatizaci Selika a Olmy Olomouc. Vznikla společnost Hockey Olomouc a.s., kterou vedl pan Sádovský, a ta provozovala extraligový tým. Naše HCO mělo smluvně ošetřeno pravidla a povinnosti včetně toho, že bez jeho souhlasu extraliga Olomouc neopustí. Pan Charouz v privatizačním souboji neuspěl, pak přišly povodně 1997, zimák pod vodou a při úklidu té spouště na mne kolega Sviták volá, že rádio hlásí prodej naší extraligové licence do Karlových Varů. Ihned jsem se spojil s ředitelem APK Standou Šulcem a informoval ho, že to není v souladu se smlouvou, aby ten převod ihned zastavil. Dodal jsem mu dokumentaci a on rozhodl, že musí být souhlas HCO, bez toho to nepotvrdí. A začala mela. Následně na konci srpna dosáhl svého a stal se předsedou HCO RNDr. Drdla, kterého podpis, na který se ptáte, pak 5. 9. 1997 najdete pod smlouvou mezi HCO a Hockey Olomouc a.s., která se podepisovala v Praze v sídle pana Charouze a ve které se HCO zavazuje, cituji text: „Sdružení a a.s. se zavazují prostřednictvím pověřených zástupců provést všechny kroky ke zrušení všech právních úkonů, které proti sobě učinili.“ Tento dokument pak říká, že v hotovosti při podpisu obdrželo HCO za budoucí reklamní plnění částku 800.000 Kč a že prvoligová licence z Karlových Varů bude převedena na společnost Mayerspol Bau s.r.o. a tato licence bude minimálně v sezoně 1997/98 použita v Olomouci. Pak ji ale zase prodali, myslím, dál… Tolik ve stručnosti. Tímto podpisem byla uvolněna na poslední chvíli cesta k přeregistraci licence na Karlovy Vary a za pár dní odstartovala extraliga již bez HC Olomouc. A jak vznikly milionové dluhy? Dluhy? Ano byly a vycházely zejména z běžného provozu klubu či zejména zimního stadionu. V letech mého působení jsme od města nedostávali žádnou finanční podporu a dotace na provoz. Po povodních nám poslali materiální podporu z Čech, z obcí a klubů. Město nedalo ani smeták či lopatu… Diametrálně jiný přístup, než jaký je vůči klubu v posledním desetiletí. Takže závazky na straně HCO byly, a to v jednotkách milionů, nikoliv ale desítek, jak se všude medializovalo. Pokud se psalo a spojovalo s HCO zadlužení vůči bankám, tak to byla novináři špatně nebo záměrně chybně interpretovaná informace. Jednalo se o můj osobní dluh Pavla Čecha z úvěru v ČS a.s., který byl z původní výše 26 mil. Kč následně přeúvěrován ze střednědobého na dlouhodobý v celkové výši jistiny 30 mil. Kč. Jaký máte názor na stávající vedení HC Olomouc? Myslíte si, že vedou olomoucký hokej správným směrem? Z toho, co dlouhodobě vnímám a občas sleduju z dění v olomouckém hokeji jako celku, tak nemůže být můj názor pozitivní, a tedy o správném směřování já ze svého osobního pohledu silně pochybuji. Co byste tedy dělal jinak, kdybyste byl aktuálně generálním manažerem Mory? Resuscitoval bych tragický stav a podmínky v mládežnickém hokeji, což je vždy a všude v našich končinách základ pyramidy pro dlouhodobou koncepci klubu na cestě k úspěchům a dobré image HC Olomouc v Česku a zahraničí. Ale nepřísluší mi nic radit stávajícímu managementu, to je jejich cesta a boj. Právě za vaší éry byla Olomouc líhní hokejových talentů. Vyhráli jsme titul jak v juniorech, tak i v dorostech. Proč tomu tak není i nyní? Od nejmenších až po juniory byly týmy obsazeny potřebným počtem kvalitních profesionálních trenérů s odpovídající kvalifikací a tito se podíleli na celém trenérsko-metodickém systému pod vedením pana Přecechtěla. Mládež měla rovněž odpovídající rozpočet a materiálně-technické zázemí. Důraz byl kladen na spolupráci se ZŠ Spojenců (sportovní třídy) a středními školami. HCO měl tak přetlak zájemců z klubů v ČR, včetně extraligových, a to právě kvůli poskytované kvalitě podmínek pro hráče, jejich přípravu a pak výsledkům týmových až po ty osobní, čímž myslím počty reprezentantů. V té době byly republikové špičce výsledky na všech úrovních od mladších žáků nahoru kategoriemi. Vyjmenovat zde seznam odchovanců, kteří se dlouhodobě prosadili v extralize, reprezentaci a NHL, by byl hodně dlouhý. Není to jen Kratěna-Broš-Tomajko, ale hráči před nimi a spousta po nich. Jenže jak říkám, bylo to o investici do mládeže. Mládež nemůže být samofinancovatelná pouze z kapes rodičů a sloužívat zejména jako průtokový ohřívač peněz z dotací a dalších zdrojů do profi týmu, nechat ji plnit jen roli fiktivní položky v kolonce výkazu nákladů. To je silně krátkozraká a zvrácená strategie. Ocitnete se záhy v propadlišti, a když si chcete udělat radost, tak musíte tabulku s umístěním v soutěži pověsit na nástěnku jedině vzhůru nohama. Smutné. Po dlouhých letech odkoupilo město od p. Kuropaty pozemky kolem zimního stadionu, čímž se otevřela cesta k možné rekonstrukci. Podporujete myšlenku multifunkční haly? Město mohlo koupit a vyřešit celou situaci podstatně dřív a výrazně levněji, ale to jen poznámka na okraj a do retrospektivy těchto politických her se nechci vůbec pouštět. Studie arch. Štefky je velmi zdařilá a z toho, co jsem o ní načetl a viděl, tak vychytává to nej, co lze do projektu účelně dostat, včetně funkčního a diváckého propojení obou hal, včetně zázemí pro diváky a návštěvníky. Skoro neuvěřitelné, kolik by se toho do stávajícího areálu dalo postavit. A to jsem těch hal už po světě taky viděl. Cesta k realizaci ale bude zcela jistě dlouhá a není jen o příslibu finančních prostředků z úst premiéra. Určitě tedy tuto verzi podporuju právě i s ohledem na zmiňovanou mládež a snadnou logistickou dostupnost pro děti s rodiči i bez nich. Totéž, si myslím, platí pro fanoušky Mory a další. Jedinečnost koncentrace sportovišť v samotném centru města by měla zůstat pro Olomouc zachována. A toto je ta cesta. Otázka na závěr. Chtěl byste něco vzkázat olomouckým fanouškům? Aby byli dál tím skvělým publikem, jako už po mnoho generací jsou, a aby jejich vytrvalost byla brzy odměněna. A když ne titul, tak alespoň semifinále play-off. Ale hlavně: Ať už to moc dlouho netrvá, zaslouží si to zažít znovu!
Aktualita
18. listopadu 2018 napsal Zaky 1 komentář
Číst dále

Kohout na dresech má být dominantní, myslí si Cartelli

Redakce Fan Zone si pro vás připravila sérii zajímavých rozhovorů s osobnostmi olomouckého hokeje. A začínáme skutečně zostra! Jako první se pod palbou našich otázek totiž ocitl Mario Cartelli. Bývalý vynikající hokejista, reprezentant a olomoucký patriot, bez kterého by Mora jen těžko postoupila zpátky do extraligy. A samozřejmě také marketingový manažer, který si svou poctivou prací získal uznání jak od fanoušků, tak i od obchodních partnerů. Příjemné počtení!
Mario, vraťme se do roku 2014, kdy se Mora po 17 letech vrátila mezi hokejovou elitu. Měli jste už před sezónou od vedení deklarované, že klub chce opravdu postoupit? Nebo se to všechno začalo řešit až během baráže? Deklarované to nebylo. Od začátku sezóny byl hlavní cíl postoupit co nejdál, ale nevytvářel se tlak na to, abychom postoupili do extraligy. Vše se začalo řešit až v baráži, kde jsme předváděli výbornou hru a sbírali body. Každý zápas baráže psal svůj příběh. Např. s Kladnem jsme prohrávali v 5. minutě už 0:3, nakonec jsme to ale otočili. Kdy jste si vlastně začali říkat, že by to mohlo vyjít? Paradoxně v Chomutově při první porážce. My starší jsme po zápase něco řekli v kabině a tým šel pak za tím. Co se řeklo, zůstane v kabině. Ale bylo to spíš ve smyslu, tak jsme si to zkusili a teď začneme hrát svoji hru. Hlavně se z těch mančaftů nepo… A je pravda, že každý zápas měl svůj příběh. Prostě ta sezóna se povedla po všech stránkách. V čem byla největší síla týmu? V jednotě, nasazení, odhodlání a formě. A to od kustoda přes všechny hráče až po trenéry. Byla to ta správná chemie. V obraně jsi patřil s Kubou Bartoňem k těm nejzkušenějším, v útoku pak Pavel Selingr nebo Radim Kucharczyk. Kdo měl v kabině ale největší slovo? Jirka Dopita? Ten nejvyšší – Jirka. Ne vážně. Samozřejmě že Jirka byl v té době s Petrem Fialou lodivod a my si občas něco k tomu řekli. Nedá se říct, kdo měl hlavní slovo. Prostě vše zapadalo tak, jak mělo. Jak vzpomínáš na atmosféru a na fanoušky? Z počátku sezóny chodilo, no nebylo plno. Přesto byli hodně slyšet. V play-off začalo chodit lidí víc. A v baráži? No to už asi každý víme, bylo plno a rachot. A co se dělo po postupu, to bylo něco úžasného. Asi každý sportovec chce zažívat přesně tyhle stavy vítězství, euforie, dosažení určité mety. A když je k tomu taková atmosféra… není co dodat. Jezdili i za námi na Kladno a do Chomutova. To smekám před nimi. Po sezóně jsi ukončil hokejovou kariéru a stal ses marketingovým manažerem. Co všechno bylo potřeba zajistit, aby se tady hrála extraliga? Z mé pozice to bylo hlavně splnění podmínek pro BPA, tedy reklamní plochy. Co se týče vůbec možnosti hrát extraligu jako takovou, měl to na starosti Erik a musím říct, že ať se to někomu líbí nebo ne, udělal kus práce. Klobouček. Povedlo se ti do klubu přivést desítky nových sponzorů. Bylo těžké tyto firmy přesvědčit, aby sponzorovali zrovna HC Olomouc? Víte, bylo jich hodně, ale ne tolik, kolik jsem si přál. Navíc nebýt Martina, byla by sotva půlka. Spousta partnerů byla jeho, u spousty dalších mi otevřel dveře, kde již čistě záleželo na mně, jestli budou ochotni jít s námi do spolupráce. Samozřejmě že i Erik dotáhl partnery. Na mně bylo se o ně starat a jednat o nových smlouvách. Je pravda, že i mně se postupně začalo dařit kumulovat spoustu lidí, kteří byli ochotni přispívat na hokej. Byť třeba barterem, ale každý partner je důležitý, a tím se skládá mozaika silného zázemí. Ve druhé sezóně se mi dařilo obnovovat smlouvy a některé i navyšovat. Přitáhnout nové a plnění bylo vyšší než v té první. A bylo to si myslím znát na reklamních plochách, které se skoro zaplnily. Zřejmě velkou školou byla právě spolupráce s Martinem Rakem… Doteď si voláme a jsme v kontaktu. Je to můj kamarád a učitel, s kterým by se mi jednou líbilo spolupracovat. Ale člověk míní a život mění. Pořádaly se různé akce pro fanoušky (společenský večer, fotbalový turnaj atd.), po městech visely plakáty, billboardy. Na co jsi nejvíce hrdý? Ano, akcí bylo dost. Na druhou stranu, jak jít směrem k fanouškům, když oni chodili k nám? Nevím, na kterou bych měl být hrdý. Ať si každý fanoušek vybere sám, co se mu nejvíc vžilo do paměti. Já to dělal hlavně pro ně. Mně se líbilo vhazování buly nevidomým fanouškem. Přiznám se, že mi i slza ukápla. Byl to silný emoční zážitek. Žádost o ruku. Poté to proběhlo i myslím si v Pardubicích. Výstava v muzeu. Na tom jsem pracoval opravdu hodně dlouho. Zápas v retro dresech. Dětský den. Společenský večer? To byla Martinova akce. Já byl divák. Samozřejmě jsem pracoval s ním, ale bez něj by to nikdy zřejmě nebylo. A teď se na to vzpomíná ve velkém. Uvidíme, jestli se najde příležitost, aby se tato akce opakovala. A jsem hrdý také na to, že všichni lidi, kteří kolem mě pracovali, odvedli skvělou práci. Měli/mají hokej rádi a dělali to ze srdce. Klobouk dolů před nimi. Vy to nevidíte, ale jsou šikovní a pracovití, a to za pár šupů. Co se ti naopak nepovedlo zrealizovat? Stoprocentně dresy. Tam jsem zklamal, že jsem nedokázal prosadit svou vizi. Své návrhy. Proběhla lehká úprava písemného fontu a trochu design. Ale i tak je to děs a běs. A hlavně dle mého, kohout má být dominantní. Partneři by měli být jinde, byť jsou významní. Nepodařilo se mi získat některé partnery na svou stranu a udělat mantinel tak, aby pozadí reklam bylo čistě bílé a jejich loga v barvách. To by bylo moc hezké. Komunikoval jsem i na toto téma s BPA a ta myšlenka se nějak rozvíjela. Bohužel neúspěšně. Je to škoda. Jakmile se začalo šuškat, že končíš, přišlo se s tebou spontánně rozloučit více než sto fanoušků, což mluví za vše. Proč ses vlastně rozhodl skončit? Bylo to mé osobní rozhodnutí. Nechci to rozvíjet. A za tu rozlučku ještě jednou děkuji. Byť ze začátku spolupráce s fanoušky nebyla nic moc, musím říct, že po dvou letech byla úplně jinde. Na jiné úrovni a vážím si jich. Poté jsi také působil ve fotbalovém Frýdku-Místku… Před tím v Eurohardu. Jeden z partnerů mě oslovil. Ta myšlenka mě oslovila, ale nedařilo se mi podle mých a ani jeho představ. Je to škoda, protože Vilda Bár je skvělý člověk a má kvalitní firmu. Staví haly na bázi ocelových nosných konstrukcí. Má svoji výrobu a zakládá si na kvalitě a preciznosti. A ano, pak jsem šel do Frýdku-Místku. Teď už jsem opět někde jinde. Jaký máš názor na případnou rekonstrukci zimního stadionu? Potřebuje Olomouc multifunkční halu? Tento problém je obsáhlejší, než jak se deklaruje. Je potřeba si uvědomit, že v olomouckém kraji je pouhých pět zimních stadionů. Tak když by započala obsáhlá rekonstrukce, kde by celý klub trénoval a hrál? Všichni víme, že střecha je v katastrofálním stavu. Ta by měla jít jako první, a to není akce na týden. Tak kde by trénovali, když plochy v jiných městech jsou plně vytížené. Když by se stavěla multifunkční aréna, to stejné. Možnost vybudovat prvně tréninkovou halu s určitou kapacitou, dostat výjimku ze svazu a pustit se, ať už do rozsáhlé rekonstrukce či stavby nové arény, by byla cesta. Město Olomouc nepotřebuje megalomanskou stavbu, ale aspoň upravenou velkou halu a hlavně tréninkovou. Hlad po hokeji neustává a zájemců je plno. A garantuji vám, že mít slušnou tréninkovou halu, dalo by se vymýšlet spoustu akcí a pořád by bylo plno. Ale celá tahle akce spolkne hodně peněz. Takže popravdě, jsem zvědav, jak nakonec tenhle předvolební humbuk dopadne. Přesto si přeji, aby zázemí nejen pro hokej bylo důstojné a stála tady hala, kde by si fanoušek mohl pohodlně vychutnat spoustu akcí, které by bylo ke zhlédnutí. Ať sportovní či společenské akce. Nejméně poslední dva roky si nelze nevšimnout, že tribuny plecharény jsou hodně prořídlé, vyprodáno nebylo ani na play-off. Čím si to vysvětluješ? To nevím. Na hokeji jsem nebyl tři roky, byť výsledky sleduji. Možná utichl ten boom po postupu. Ale je to možná taky tím, co na tom stadionu je. Jaké je občerstvení, zázemí, teplota a spousta jiných faktorů. Víte, chce to jít trochu kupředu, a ne jenom spoléhat na atmosféru stařičkého stadionu. I tam je potřeba stále se zdokonalovat, jako je to všude. Když porovnáme marketing, komunikaci či propagaci s ostatními extraligovými kluby, tak to pořád vypadá, jako kdybychom hráli spíš první ligu. Jsou hlavním problémem jenom finance? Těžká otázka, ale asi ano, a to ve smyslu vybudování organizační struktury klubu. Těch lidí je tam málo. Jsou tam od rána do večera (aspoň za mě to tak bylo) a stejně neuděláte vše, co byste rádi. Kumulovat funkce sice uspoří finance, ale projeví se to na výsledku. Nemůžete se přece starat o sociální sítě, jezdit za partnery vymýšlet akce, uspořádat je, obsloužit zápas a nevím co ještě v jedné osobě. Vám hrábne po nějaké době. Asi každý fanoušek Mory by si přál tvůj návrat… Je to reálné? To je od vás moc hezké, ale reálné to není. Pravda ale je, že mě to táhne zpět do sportu. Do hokeje. Dělal jsem ho celý život a pořád ho mám rád. Ale už jsem to zmínil, člověk míní a život mění.
Aktualita
13. listopadu 2018 napsal Zaky 4 komentáře
Číst dále