PŘIHLAS SE, KOMENTUJ, ZAPOJ SE!

PřihlásitNový účet

Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část druhá: Ledová kostka, Haná aréna

31. května 2023 napsala Talexa Žádný komentář

Zatímco Plecharéna tiše chátrala, objevují se již v roce 2005 náznaky, že by mohlo dojít ke změně. Existuje „Studie cílového stavu zimního stadionu v Olomouci“ (Stavoprojekt Olomouc, 07/2005), dokument „Multifunkční hala Olomouc – studie proveditelnosti (Stavoprojekt Olomouc, 04/2006) a také zpráva „Multifunkční hala Olomouc“ od firmy Ecological Consulting, a.s. (03/2007, posouzení projektu si objednal Stavoprojekt Olomouc).

V srpnu 2006 vydává ČTK zprávu „Olomouc chce přebudovat Zimní stadion na multifunkční halu“. Její text sděluje, co vše chce radnice vybudovat (lóže, salonky, prostory pro novináře, parkoviště, v malé hale tréninkovou plochu atd.), ale současně informuje, že zahájení investice brání nedořešené majetkoprávní vztahy u malé haly a také že radnice na uskutečnění projektu nemá peníze. Bude se snažit získat na akci dotace, případně finanční spoluúčast soukromého sektoru. V ideálním případě by měl být provoz malé haly zahájen v září 2009, velké haly a celého areálu potom v březnu 2011.

V březnu 2009 se objevuje informace, že se radnice rozhodla snížit původně plánované náklady až o jednu miliardu, nicméně koncept multifunkční arény chce zachovat. Cena projektu by měla činit maximálně půl miliardy korun. V té době ale stále ještě není dořešena situace s vlastníky okolních pozemků a není tedy jasné, jestli projekt bude moci využít jen půdorys stávajícího zimního stadionu nebo i přilehlé okolí. Přestavbu stadionu na multifunkční arénu chce financovat město, ale s penězi z evropských fondů nepočítá. K mediálnímu průvanu došlo v březnu 2012, kdy olomoucká radnice ohlásila nové velkolepé plány na vybudování multifunkční haly. Byly představeny i vizualizace, díky kterým se nové hale začalo říkat Ledová kostka.
 

„Ledová kostka“ (vizualizace A2 Architekti s.r.o.)


Dle uvažovaného projektu čekaly zimní stadion i jeho okolí velké změny (v plánu byla např. i stavba parkovacího domu). Představa olomoucké radnice byla taková, že město by na své náklady řešilo celou širší lokalitu (včetně dopravní infrastruktury a inženýrských sítí) a soukromý partner by se věnoval přestavbě haly. Ve stejné době ale jiný zástupce radnice připustil, že k dohodě se soukromým partnerem vůbec nemusí dojít. Nicméně média byla ujištěna, že rekonstrukce určitě bude – postaveno nebo alespoň rozestavěno mělo být do konce roku 2014. Později vyšlo najevo, že ve věci zamýšlené stavby nikdy nedošlo mezi politickými kluby na radnici ke shodě a celá věc opět na čas usnula.

V dubnu 2013 projekt znovu „ožívá“ a zastupitelé města zvažují, co by bylo nejlepší. Rekonstrukce zimního stadionu nebo stavba na „zelené louce“ v lokalitě Pražská-východ? Navíc se objevuje i třetí možnost: v dubnu 2012 nabídla městu společnost Čolot své pozemky v areálu bývalých Moravských autoopraven (pozemky naproti místu, kde by mohla stát hala společnosti Redstone). Společnost nabídla urbanistickou studii s tím, že místo je na stavbu haly vhodné.
 

Haná aréna (Vizualizace: Projekční tým multifunkční Haná arény Olomouc)


Jednatel společnosti Petr Látal návrh projektu poslal na magistrát, krajský úřad, politické strany a hokejový klub. Zastupitelé města měli o možných variantách (stavba či rekonstrukce) jednat v polovině prázdnin roku 2013. Na konci července se ovšem k žádnému posunu nedošlo - ze strany radnice přišlo jen „objevné“ sdělení, že je třeba vyřešit především ekonomickou otázku. V polovině prosince 2013 je stále ve věci Haná arény ticho po pěšině, radnice se k nabídce pozemků nevyjádřila. Objevila se jen informace, že ani na stavbu Haná arény město nemá peníze.

Hlasování o proměně zimního stadionu bylo přesunuto z prosince 2013 na leden 2014; opět se přetřásá otázka financí. Město má obrovský dluh, peníze na stadion nejsou, a tudíž ani není vůle schválit rozsáhlou modernizaci zimního stadionu. Objevují se názory, že rekonstrukce nemusí být schválena a že může být toto břemeno přenecháno příštímu zastupitelstvu. O rok později to vypadá, že proměna zimního stadionu v Ledovou kostku již definitivně padla a město přichází s velmi skromnou vizí: investovat postupně maximálně 150 milionů do nezbytných oprav zimního stadionu – především střechy a zateplení obvodového pláště.

V únoru 2018 dochází k zásadnímu posunu: město v tom roce konečně koupí za 86 milionů korun pozemky v okolí stadionu. Současně s touto informací se také objevuje zpráva, že vedení města rozhodnutí o generální opravě stadionu přenechá novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb. Těsně před volbami hnutí ANO přichází s bombastickou informací, že se podařilo zajistit pro stavbu haly vládní podporu – tehdejší premiér slíbil uvolnit na projekt 800 milionů korun.

V lednu 2019 nový primátor pouští do médií informace o oživeném projektu z roku 2012 („Ledové kostce“) a přichází se sdělením, že stav zimního stadionu dospěl do kritické fáze a je třeba zamezit dalšímu chátrání. Hovoří o různých aspektech stavby, vypočítává možnosti využití malé i velké haly. Nová olomoucká hala prý už figuruje v seznamu projektů zařazených do Národního investičního plánu. Podmínkou uskutečnění stavby je vícezdrojové financování - tedy účast státu, kraje a města. Pokud vše půjde dobře, stavební povolení by prý nová hala mohla získat v řádu měsíců.

Rok se sešel s rokem, ale ve věci multifunkční haly nedošlo k žádnému posunu. Předně již krátce po volbách se ukázalo, že částka 800 milionů je pouze virtuální. Protože se nejedná o vládní projekt, nemůže vláda peníze na olomoucký projekt uvolnit a město bude muset žádat o dotace. Podle primátora o ně bude město žádat u nedávno založené Národní sportovní agentury. Ze strany agentury bylo potvrzeno, že olomoucká hala je součástí Národního investičního plánu a že zástupci města Olomouce s agenturou již několikrát jednali. Směrem k Národnímu investičnímu plánu se ale ozývají i kritické hlasy, které označují zmíněný plán spíše jako seznam přání, a ne koncepční dokument. Olomouc ale není jediné město, které touží po nové hale, takže v nejbližších letech půjde zřejmě o to, čí projekt bude nejlépe připraven. Kvůli nejasnému financování projektu multifunkční haly se v té době hovoří o tom, že hnutí ANO tlačí alespoň na stavbu nové malé haly.
 

Původní malá hala (foto: Tomáš Frait, MF Dnes)


Primátor však ujišťuje, že město připravuje projektovou dokumentaci i na halu velkou. Někteří olomoučtí zastupitelé jsou však skeptičtí a přiklánějí se k opravám stávajícího zimního stadionu, případně ke stavbě malé haly. To by bylo reálné a odpovídalo by to možnostem města. V případě malé haly jsou v té době v jednání dva až tři soukromí investoři, kteří by se na projektu podíleli. Podle předpokládaného harmonogramu by malá hala mohla stát v roce 2022. Zástupci města zdůrazňují, že bez malé haly stejně práce na multifunkční hale začít nemohou. Ze strany opozice ale zní kritická slova, že stavba velké haly naráží na finanční neproveditelnost a celý projekt je nepřiměřeně nákladný.
 

Pokračování: Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část třetí: Víceúčelová hala na Velkomoravské ulici

Zatím žádný komentář. Buď první!