PŘIHLAS SE, KOMENTUJ, ZAPOJ SE!

PřihlásitNový účet

Jak šel čas s olomouckým zimním stadionem, část třetí: Víceúčelová hala na Velkomoravské ulici

2. června 2023 napsala Talexa Žádný komentář

Dlouhé roky plánovaná přestavba zimního stadionu na multifunkční halu je stále v nedohlednu a fanoušci olomouckého hokeje tento projekt už začali považovat za utopii. Stát zatím nevypsal žádný program na financování podobných akcí a stav městské kasy je tak špatný, že odtud peníze použít nelze.

Na podzim roku 2020 se však objevuje zpráva, že soukromý investor nabídl městu, že postaví multifunkční komplex na zelené louce na svoje náklady. Zastupitelé tedy začali přemýšlet o tom, zda se jim podaří sehnat půldruhé miliardy korun na plánovanou přestavbu nebo budou spolupracovat na nabídnutém projektu.

Soukromý investor (developerská skupina Redstone) městu nabídl, že v rámci výstavby nové olomoucké čtvrti v lokalitě Velkomoravská postaví na svoje náklady i víceúčelovou arénu pro hokej a další sporty, také pro kulturní a společenské akce. Její součástí mají být dvě haly, hotel, kanceláře a obchodní i restaurační část. Předběžná kapacita haly by byla 7 500 diváků při sportovních akcích a až deset tisíc při kulturních.
 

Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate)


Skupina Redstone je ochotna se finančně podílet i na přeložkách silniční sítě, kterou by výstavba vyvolala. Developer v té době představil svou vizi radě města s tím, aby se rozhodla, zda chce na ní participovat. Pokud bude radnice s předběžnou spoluprací souhlasit, Redstone připraví podklady pro plán celého území, projektový záměr, podrobný rozpočet a model financování. Podle prvních odhadů by cena stavby činila asi 1,2 miliardy korun. Společnost po radnici nechce přímou finanční účast, ale spolupráci při výstavbě a podíl na provozních nákladech, až bude hala v provozu. S nabídkou spolupráce by Redstone oslovil také Olomoucký kraj.

Koncem listopadu 2020 představil developer Richard Morávek vedení radnice návrhy nové stavby. Vedle haly a druhé ledové plochy vizualizace také počítají se stovkami parkovacích míst a jiných služeb. Součástí by také bylo malé náměstí, které by lávkou navazovalo na širší centrum města.
 

Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate)


Richard Morávek představil svůj projekt v době, kdy se vedení radnice snaží stále získat dotace na rekonstrukci zimního stadionu. Primátor vizualizaci pochválil, nicméně jedním dechem dodal, že kvůli „hezkým obrázkům“ nezastaví rozjetý projekt rekonstrukce Plecharény. Prý by to bylo nezodpovědné vůči olomouckému hokeji. Podnikatel Morávek nyní čeká na vyjádření města – stavbu by chtěl zahájit v roce 2023. Vedení radnice slíbilo, že se bude představeným projektem zabývat, nicméně ještě ani v srpnu 2021 společnost Redstone stále žádné oficiální vyjádření ze strany města nemá.

Bez ohledu na chybějící vyjádření olomouckých zastupitelů se v březnu 2022 do bývalého vojenského areálu pustily bourací stroje. Do konce roku třicet pět zchátralých objektů zmizí a do patnácti let nahradí areál nová městská část. Její součástí by také měla být již zmíněná víceúčelová hala. Společnost Redstone se zavazuje, že celou halu vyprojektuje, postaví a bude provozovat. V té době již olomoucký primátor opouští myšlenku stavby „Ledové kostky“, zdůvodňuje to ekonomickou situací, covidem a zdražením stavebního materiálu. V květnu 2022 potom sděluje, že se nejdříve musí postavit druhá ledová plocha, než se případně postaví hala na Velkomoravské. Hokej by se hrál v Plecharéně, která by se dva až tři roky udržovala při životě. Druhou ledovou plochu by stavěl HC Olomouc spolu se společností Redstone na základě práva stavby. Tento plán by počítal i s pozdější změnou vlastnických vztahů. Druhá ledová plocha vedle zimního stadionu by mohla smluvním vztahem přejít do majetku města. Společnost Redstone projevila zájem, že by v rámci směny za malou halu získala budovu zimního stadionu. Ta bude brownfieldem zatíženým čpavkem s nutností ekologické likvidace.

V září 2022 mluvčí společnosti Redstone upřesňuje některé parametry víceúčelové haly: hokejová utkání by mohlo sledovat až 7 500 diváků, koncerty a kulturní akce přes 9 000 lidí. Součástí projektu je i tréninková hala pro hokej, hřiště pro míčové sporty s kapacitou 700 návštěvníků. Je tam také plánováno další zázemí pro trénink a fungování sportovních klubů. Výstavba haly bude stát zhruba 1,8 miliardy korun a počáteční roční příspěvek veřejného sektoru na provoz má činit necelých 37 milionů korun, přičemž na město Olomouc připadá 30 milionů. Protože zařízení takového typu jsou v principu ztrátová, bez příspěvku města na provoz společnost projekt realizovat nebude. Výhodou spolupráce města se společností Redstone může být fakt, že podobnou částku by radnice stejně dávala na provoz Zimního stadionu a případné splácení stavby malé haly. Zastupitelé města se nabídkou společnosti zabývali na svém posledním zasedání před říjnovými komunálními volbami a po dlouhé diskuzi odsouhlasili přípravu podkladů pro další posouzení projektu. Konečné rozhodnutí tak bude už na novém zastupitelstvu.

V lednu 2023 se objevuje informace, že si olomoucká radnice objednala prověření variant, jak nejlépe řešit problematiku Zimního stadionu. Analýza bude porovnávat tři možnosti: postupnou rekonstrukci Plecharény a stavbu malé haly v jejím sousedství (z peněz města), víceúčelovou halu na Velkomoravské a nově také stavbu haly se dvěma ledovými plochami na „zelené louce“ (opět z městských peněz). Uvedená analýza posuzovala jako jednu ze tří variant výraznou opravu Zimního stadionu; po zhodnocení stavebně-technického stavu bylo zjištěno, že by se jednalo o velmi nákladnou variantu překračující jeden a půl miliardy korun – město by si na to muselo půjčit. Vlastní propočty si udělala i společnost Redstone a říká, že realizace haly v lokalitě Velkomoravská za navržených podmínek představuje pro Olomouc v horizontu třiceti let významnou úsporu. Město by ušetřilo minimálně jednu miliardu oproti postupu, kdy by s využitím úvěru opravilo Zimní stadion a u něj postavilo malou halu.

Je květen 2023 a média informují, že se Rada města po seznámení s výsledky analýzy přiklání k vybudování víceúčelové haly na Velkomoravské ulici. Právě tato varianta se totiž jeví jako nejvýhodnější. Hala společnosti Redstone byla Radou města odhlasována těsnou většinou. Nyní přijde na řadu hlasování zastupitelů a to 5. června 2023. Již teď je ale jasné, že některé politické kluby tuto variantu nepodpoří. Získá projekt haly na Velkomoravské ulici dostatek hlasů? Konečné rozhodnutí padne v prvním červnovém týdnu.
 

Hala na Velkomoravské ulici (Vizualizace: Redstone Real Estate)

Zatím žádný komentář. Buď první!